PROJEKT BONOWY

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży uprzejmie informuje, że rekrutacja do projektu: “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II Edycja” rozpoczyna się dnia 15 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 na stronie bonynaszkolenie2.pl.

Naczelna Organizacja Techniczna pomaga potrzebującym

Pierwsze na Litwie dziecięce hospicjum zostało otwarte dzięki wielkiemu wsparciu Polski. Nie chodzi tylko o środki, jakie polskie organizacje i firmy przekazują na jego cel, ale również o konkretnego człowieka – informuje „Kurier Wileński, polska gazeta ukazująca się na Litwie.

Gala z okazji 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży

Artykuł z Tygodnika Narew W sobotę 29 września 2018 roku w Sali Centrum Szkół Katolickich w Łomży przy ulicy Sadowej 12A odbyły się uroczystości 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Z tej okazji w części artystycznej wystąpił zespół wokalno- taneczny...

Cyfrowy Senior

Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego od marca 2018 roku przygotowują do uruchomienia projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.
 

Kreatywne wsparcie

Projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.
 

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 7.02.2022

Informacje o szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w załącznikach

Termin: 7 luty 2022

Miejsce: Dom Technika NOT Łomża – sala na paterze.

Tel. kontaktowy: 86 216 41 29

E mail: biuro@notlomza.pl

czytaj dalej

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 25.02.2022

Informacje o szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych 25 luty 2022

Informacja o szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w załącznikach marzec 2022

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży działając na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 44 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzęt do realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 RPO”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

PROJEKT BONOWY

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży uprzejmie informuje, że rekrutacja do projektu: “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II Edycja” rozpoczyna się dnia 15 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 na stronie bonynaszkolenie2.pl.

czytaj dalej

Naczelna Organizacja Techniczna pomaga potrzebującym

Pierwsze na Litwie dziecięce hospicjum zostało otwarte dzięki wielkiemu wsparciu Polski. Nie chodzi tylko o środki, jakie polskie organizacje i firmy przekazują na jego cel, ale również o konkretnego człowieka – informuje „Kurier Wileński, polska gazeta ukazująca się na Litwie.

czytaj dalej

Nasza oferta

Główne obszary działalności

Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Sieć Ośrodków Innowacji NOT


Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Projekty unijne realizowane przez NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny