NOT Łomża | Kolejna witryna oparta na WordPressie
Szczegóły

Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Listopad 27th, 2015

Program szkolenia:

1. Nazwa szkolenia: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

2. Zakres szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

3. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Łącznie 80 h tj. 20 dni po 4 godz. lekcyjne, po godzinach pracy.

4. Miejsce szkolenia (adres) Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża.

5. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  co najmniej wykształcenie średnie lub tytuł mistrza w zawodzie.

6. Harmonogram (plan szkolenia) określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej z podziałem na dni:

Program szkolenia dostępny tutaj.


 

Szczegóły

TARGI PRACY – 19.10.2015 r.

Październik 12th, 2015

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy, których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi potrzebami szkoleń zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia, do wejścia na rynek pracy. WIĘCEJ

 

Szczegóły

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

Styczeń 20th, 2015

Plan szkoleń przewidziany do realizacji przez Biuro Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w okresie wrzesień – grudzień 2015 r.

 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin Planowane terminy
1 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 godz. 9.XII i 11.XII.2015
2 Szkolenie okresowe pracowników służby BHP 32 godz. Styczeń 2016
3 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych 9 godz. Grudzień 2015, Styczeń 2016
4 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 godz. Grudzień 2015, Styczeń 2016
5 Obsługa kas fiskalnych 8 godz. Styczeń 2016
6 HACCP – zasady wdrażania systemu 8 godz. Styczeń 2016
7 Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy 8 godz. Styczeń 2016
8 Księgowy małych i średnich firm 124 godz. Styczeń – Luty 2016
9 Samodzielny księgowy 130 godz. Styczeń – Luty 2016
10 Kurs pedagogiczny – instruktor praktycznej nauki zawodu 80 godz. Grudzień 2015, Styczeń 2016
11 Kadry i płace 100 godz. Listopad – Grudzień 2015
12 Specjalista do spraw rachunkowości 180 godz. I połowa 2016
13 Kurs komputerowy 40 godz. Grudzień 2015, Styczeń 2016
14 Obsługa kas fiskalnych 6 godzin Styczeń 2016
15 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych 8 godzin Listopad 2015
16 Kadry i płace 100 godzin Listopad / Grudzień 2015
17 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 godzin Styczeń 2015
18 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 godzin Grudzień 2015,Styczeń 2016
19 HACCP – minimum sanitarne 8 godzin Grudzień 2015, Styczeń 2016
20 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 godzin Styczeń 2016

 


* ceny kursów ustalane są na bieżąco; możliwe zniżki przy zgłoszeniach grupowych.

Organizujemy również inne kursy na zlecenie zakładów pracy.

UWAGA!
Planowane terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegóły

Szkolenia dla kierowców !!!

Lipiec 19th, 2011
  1. Kwalifikacja Wstępna
  2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
  3. Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca
  4. Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona
  5. Szkolenie Okresowe
  6. ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych
  7. Kursy dla instruktorów techniki jazdy
  8. Kursy dla kierowców pojazdami uprzywilejowanymi

TERMINY SZKOLEŃ

Szczegóły

Przejdź do archiwum aktualności
Archiwum


Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek