NOT Łomża | Kolejna witryna oparta na WordPressie

Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły

Aktualności

Listopad 15th, 2017

Ogłoszenie

Wznowienie naboru do projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”

Szczegóły

DniOtwarte_logo_poziom_cmyk

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Maj 11th, 2017

„Projekty z Łomżyńskim NOT-em”

Szczegóły

Targi Pracy

Kwiecień 27th, 2017

Targi Pracy  24 kwietnia 2017

Szczegóły

Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Marzec 30th, 2017

„Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”

Szczegóły

Wsparcie w aktywnym starcie

Styczeń 2nd, 2017

„Wsparcie w aktywnym starcie”

Szczegóły

Badanie ankietowe dot. projektu dla nauczycieli

Kwiecień 6th, 2016

„W ramach prowadzonych badań edukacyjnych Ośrodek Doskonalenia Kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży zwraca się do szkół podstawowych  i przedszkoli z terenu województwa podlaskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia językowe uprawniające do nauczania języka angielskiego w przedszkolach  i klasach I – III szkół podstawowych. Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres pocztą lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 maja 2016 roku.„

Szczegóły

„Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności”

Luty 29th, 2016

„Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności”

 

Szczegóły

Przyjmujemy zapisy na kurs Kadry i Płace

Luty 4th, 2016

Przyjmujemy zapisy na kurs Kadry i Płace
Zgłoszenia pod numerem telefonu – (86) 216 41 29

Szczegóły

PLAN SZKOLEŃ NA 2017 r.

Luty 2nd, 2016

Plan szkoleń przewidziany do realizacji przez Biuro Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w 2017 r.

Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin Planowane terminy
1 Zamówienia publiczne
po nowelizacji 2016
szczegóły szkolenia
16 godz. listopad 2017
2 Szkolenie pt. „SPECUSTAWA DROGOWA”
szczegóły szkolenia
8 godz. listopad 2017
3 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 godz. październik 2017
4 Szkolenie okresowe pracowników służby BHP 32 godz. październik 2017
5 Księgowy małych i średnich firm 124 godz. 02 październik – 20 grudzień 2017
6 Samodzielny księgowy 130 godz. listopad 2017
7 Kurs pedagogiczny – instruktor praktycznej nauki zawodu 80 godz. październik/listopad 2017
8 Kadry i płace 100 godz. październik – grudzień 2017
9 Specjalista do spraw rachunkowości 180 godz. listopad 2017
10 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 godzin październik 2017
11 BHP dla osób na stanowiskach administracyjno – biurowych 8 godzin październik 2017
12 HACCP – minimum sanitarne 8 godzin październik 2017
13 Komputer dla dorosłych 8 godzin październik 2017

 


* ceny kursów ustalane są na bieżąco; możliwe zniżki przy zgłoszeniach grupowych.

Organizujemy również inne kursy na zlecenie zakładów pracy.

UWAGA!
Planowane terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegóły

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Listopad 27th, 2015

Program szkolenia:

1. Nazwa szkolenia: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

2. Zakres szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

3. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Łącznie 80 h tj. 20 dni po 4 godz. lekcyjne, po godzinach pracy.

4. Miejsce szkolenia (adres) Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża.

5. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  co najmniej wykształcenie średnie lub tytuł mistrza w zawodzie.

6. Aktualnie prowadzimy nabór. Planowany termin rozpoczęcia kursu planowany jest od kwietnia 2017 roku.

 

Szczegóły

Przejdź do archiwum aktualności
Archiwum


Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek