Wsparcie w aktywnym starcie

Projekt unijny realizowany przez NOT w Łomży

TARGI PRACY

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy zaplanowane na 23 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Sadowej 12.

Nasza oferta

Główne obszary działalności

Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Sieć Ośrodków Innowacji NOT


Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Projekty unijne realizowane przez NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

TARGI PRACY

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy zaplanowane na 23 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Sadowej 12.

czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W ramach wydarzenia w czwartek 18 maja 2017 roku od godziny 12 do 16 uczestnicy będą mieli możliwość pozyskania informacji dot. realizowanych dotychczas oraz realizowanych aktualnie przez Łomżyńską Rade FSNT NOT w Łomży projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

czytaj dalej