Informacje dotyczące najbliższych szkoleń

Zapraszamy na szkolenie:

Szkolenie dla pracodawców i dla Służb BHP 24 czerwca od godziny 8.00 w Domu Technika NOT Łomża ul. Polowa 45.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 86 216 41 29 lub e mail: biuro@notlomza.pl przyjmujemy do dnia szkolenia.