„Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora”

W załączeniu przedstawiamy dokumenty do zapytania ofertowego na realizację projektu dla seniorów.

Piotr Grabani – Dyrektor Biura ŁR FSNT NOT

ZAŁĄCZNIKI

Umowa
Zał nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe