Aktualności

PLAN SZKOLEŃ NA 2017 r.

Luty 2nd, 2016

Plan szkoleń przewidziany do realizacji przez Biuro Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w 2017 r.

Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin Planowane terminy
1 Zamówienia publiczne
po nowelizacji 2016
szczegóły szkolenia
16 godz. listopad 2017
2 Szkolenie pt. „SPECUSTAWA DROGOWA”
szczegóły szkolenia
8 godz. listopad 2017
3 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 godz. październik 2017
4 Szkolenie okresowe pracowników służby BHP 32 godz. październik 2017
5 Księgowy małych i średnich firm 124 godz. 02 październik – 20 grudzień 2017
6 Samodzielny księgowy 130 godz. listopad 2017
7 Kurs pedagogiczny – instruktor praktycznej nauki zawodu 80 godz. październik/listopad 2017
8 Kadry i płace 100 godz. październik – grudzień 2017
9 Specjalista do spraw rachunkowości 180 godz. listopad 2017
10 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 godzin październik 2017
11 BHP dla osób na stanowiskach administracyjno – biurowych 8 godzin październik 2017
12 HACCP – minimum sanitarne 8 godzin październik 2017
13 Komputer dla dorosłych 8 godzin październik 2017

 


* ceny kursów ustalane są na bieżąco; możliwe zniżki przy zgłoszeniach grupowych.

Organizujemy również inne kursy na zlecenie zakładów pracy.

UWAGA!
Planowane terminy szkoleń mogą ulec zmianie.Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek