Aktualności

Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Marzec 30th, 2017

„Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”

Od początku maja 2017 rozpoczynamy rekrutację do ciekawego projektu szkoleniowo-stażowego dla osób po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby 50 +,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
 • osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

 1. Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
 2. Spawacz MAG i TIG– 7 osób
 3. Operator obrabiarek CNC – 9 osób
 4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
 5. Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
 6. Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
 7. Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
 8. Krawiec – 8 osób
 9. Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
 10. Pilarz – drwal – 5 osób
 11. Księgowy – 10 osób
 12. Sprzedawca/kasjer – 7 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego  oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu
 • Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:

 • z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.
 • z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
 • z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,
 • z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

 

Terminy rekrutacji:

Kierowca samochodu ciężarowego – rekrutacja zakończona

Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3  - rekrutacja zakończona

Specjalista ds. kadr i płac, Księgowy  - rekrutacja zakończona

Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC  - rekrutacja zakończona

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - rekrutacja zakończona

Krawiec, Operator koparko-ładowarki - rekrutacja zakończona

Pilarz – drwal, Sprzedawca/kasjer

W przypadku zrekrutowania do  poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz Uczestnictwa
Ankieta
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o kryteriach projektowych
Oświadczenie  - dane wrażliwe

Harmonogramy realizacji wsparcia w ramach projektu:

Poradnictwo zawodowe i IPD
Wsparcie psychologiczno-doradcze
Pośrednictwo pracy
Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy

Szkolenia:

Opiekun dzieci do lat 3
Kierowca samochodu ciężarowego
Asystent Rodziny/Opiekunka domowa
Specjalista ds. kadr i płac
Księgowy
Krawiec
Spawacz
Operator koparko-ładowarki
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. C, C+E, D kwalifikacja wstępna, ADR, TIR z dnia 18.07.2017informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe na catering z dnia 07.08.2017

Zapytanie ofertowe – szkolenia z zakresu spawania z dnia 16.10.2017

Zapytanie ofertowe – koparko-ładowarka, wózki widłowe, przecinarki, zagęszczarki z dnia 30.11.2017

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. D po C, kwalifikacja wstępna z dnia 14.12.2017

Zapytanie ofertowe – Pracownik ochrony fizycznej 15.02.2018

Zapytanie ofertowe – Obsługa pilarek, HDS, podestów ruchomych 01.03.2018

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek