Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Maj 11th, 2017

„Projekty z Łomżyńskim NOT-em”

W ramach wydarzenia w czwartek 18 maja 2017 roku od godziny 12 do 16 uczestnicy będą mieli możliwość pozyskania informacji dot. realizowanych dotychczas oraz realizowanych aktualnie przez Łomżyńską Rade FSNT NOT w Łomży projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Uczestnicy będą również mogli skorzystać z indywidualnych spotkań w zakresie możliwości pozyskiwania środków z UE w ramach różnych Programów Operacyjnych oraz dowiedzieć się jakie wsparcie można będzie uzyskać w najbliższym czasie z instytucji realizujących w subregionie łomżyńskim projekty współfinansowane z UE.Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek