NOT Łomża

Profesjonalny nauczyciel

Dokumentacja do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika o kryteriach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Ankieta rekrutacyjna
Regulamin NOT

I. Nauczyciel języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach
8 grup x średnio 10 osób, zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne po godzinach pracy. Harmonogram zajęć może być ustawiony pod potrzeby grupy
np. zajęcia w układzie sobotnio – niedzielnym. Zajęcia prowadzone będą w ośrodkach szkoleniowych w miastach powiatowych.

1. Język angielski:
• - 480 godzin – beginner, 4 grupy
• - 420 godzin – pre-intermediate, 3 grupy
• - 360 godzin – intermediate, 1 grupa
Program:
• - początkujący (beginner) – 250 godzin
• - średnio zaawansowany (pre-intermediate) – 190 godzin
• - zaawansowany (intermediate) – 130 godzin
Na każdym poziomie:
• - przygotowanie do IELTS – 160 godzin
• - zastosowanie struktur językowych (USE of English) – 30 godzin
• - przygotowanie do egzaminu zewnętrznego – 40 godzin
• - egzamin zewnętrzny na IELTS: I lub II kwartał 2013 r. w zależności od potrzeb BO

2. Informatyka 8 grup po 130 godzin lekcyjnych:
• -Podstawy – terminologia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i metody IT
• - technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela
• - rola i wykorzystanie IT jako środka dydaktycznego
• - aspekty humanistyczne, etyczno – prawne i społeczne w IT.

3. Metodyka nauczania języka angielskiego 216 godzin lekcyjnych:
• - język angielski – 80 godzin
• - metodyka nauczania języka angielskiego – 70 godzin w tym postawy proekologiczne
• - praktyka – 60 godzin
• - Samokształcenie – 30 godzin, w tym 6 godzin przeznaczone na ocenę i omówienie prac w ramach procesu samokształcenia. Są to spotkania z trenerami podczas, których są omawiane wyniki procesu samokształcenia

II. Ratownik medyczny: W szczególności dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Zajęcia w wynajętych salach w miastach powiatowych, średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne
- teoria w 6 grupach liczących średnio 12 osób,
- praktyka w 12 grupach liczących średnio 6 osób.

Zagadnienia:
• Organizacja i bezpieczeństwo
• zasady ratownicze
• Anatomia, fizjonomia, resuscytacja, defibrylacja, wstrząs
• Urazy mechaniczne, chemiczne oraz termiczne
• Taktyka działań
• Udzielanie pierwszej pomocy
• Ewakuacja

Kod zawodu (edukacja dla bezpieczeństwa) – ratownik medyczny – zakres zgodnie z ramowym programem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Egzamin teoretyczny i praktyczny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26.08.2009 (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzonych zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

III. Poradnictwo zawodowe:
Tworzenie indywidualnych planów działania, budowanie profilu drogi rozwoju zawodowego, średnio 2 godziny na osobę.

Postępowanie konkursowe:

1. Księgowa projektu – szczegóły
2. Koordynator projektu – szczegóły
3. Media - szczegóły
4. Karty doładowujące – szczegóły
5. Materiały promocyjne -szczegóły
6. Oferta – materiały biurowe
7. Sprzęt komputerowy – szczegóły
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono następująca firma: Komputery-Serwis. Marcin Lipiński
8. Szafy archiwalne – szczegóły
9. Nabór na kadrę dydaktyczną z języka angielskiego – szczegóły
10. Sale szkoleniowe  - szczegóły
11. Druk notatników i książki – szczegóły
12. Catering – szczegóły
13. Catering – szczegóły
14. Doradca – szczegóły
15. SIWZ – sprzęt medyczny – szczegóły
16. Catering – szczegóły
17. Kadra dydaktyczna – ratownik medyczny – szczegóły
18. Sale szkoleniowe – szczegóły
19. Catering – szczegóły
20. Catering – Trzcianne i Białowieża – szczegóły
21. Sale – Trzcianne i Białowieża – szczegóły
22. Doradca zawodowy – szczegóły
23. Informatyk – szczegóły.
24. Sale na egzamin - szczegóły
25. IELTS – szczegóły
26. Catering – Łapy – szczegóły
27. Sala do informatyki – szczegóły
28. Sala na egzamin IELTS – szczegóły
29. SIWZ – szczegóły
30. Bilety – szczegóły,
Doprecyzowana oferta dotycząca biletów – szczegóły
32. Szkolenie DIRECT – szczegóły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie egzaminu IELTS dla uczestników projektu moduł język angielski. Szczegóły

MULTIMEDIASzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek