NOT Łomża

Sieć Ośrodków Innowacji NOT

1. Doradztwo i Konsultacje:

 • sporządzanie opinii w zakresie innowacyjności wdrażanych technologii
 • informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego jak i wewnętrznego,
 • informacje o dostępnych programach pomocowych,
 • informacje jak korzystać z instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • porady z dziedzin m.in. marketing, finanse, prawo, planowanie i zarządzanie, eksport i jakość.

2. Usługi Wspierające (informacyjne):

 • promowanie innowacyjnych przedsięwzięć;
 • opracowywanie wniosków na zlecenie MŚP;
 • pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt;
 • kojarzenie partnerów gospodarczych MŚP z uczelniami, bankami, placówkami badawczymi;
 • organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów.

3. Szkolenia:

 • organizacja szkoleń własnych i na zlecenie zewnętrznych instytucji;
 • wynajem pomieszczeń i obsługa administracyjna szkoleń.

4. Innowacyjny pomysł:

 • projekt pn. Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”,

więcej informacji Ośrodek Innowacji NOT w Łomży

 

 • KONFERENCJA Innowacyjne Instrumenty  wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

5.Kredyt Technologiczny:

System wdrażania Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oparty jest na ustawie z dnia 30 maja 2003 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730).

Klienci realizujący inwestycje z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego mogą otrzymać pomoc finansową ze środków UE na umorzone części przyznanego kredytu, w postaci Premii Technologicznej Wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

więcej informacji kredyt technologiczny


 

W Sprawie Innowacji skontaktuj się:

Tel.: ( 86 ) 215 – 05 – 96

Faks: ( 86 ) 216 – 64 – 72

E-mail: grabani@notlomza.pl

 

Więcej Informacji:

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek