NOT Łomża

Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Edycja II

„Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Edycja II”

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego od 01 czerwca 2014 roku rozpocznie realizację projektu dla osób pozostających bez pracy pt „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy II edycja„ . Projekt jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego.

Projekt skierowany jest do 90 (po zmianach – 79) osób pozostających bez zatrudnienia w wieku poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego, w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby posiadające zobowiązanie przedsiębiorcy o zatrudnieniu  po stażu.

 

Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń:

 • Kierowca samochodu ciężarowego kat. C lub C+E wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów – 15 os.
 • Operator koparko-ładowarki – 8 os. (po zmianach)
 • Spawacz metodą MAG – 8 os. (po zmianach)
 • Opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego – 10 os.
 • Robotnik leśny – 8 os.
 • Pracownik obsługi biurowej  – 15 os.
 • Księgowy – 15 os.
 • Harmonogram rekrutacji do projektu

  Lp. Nazwa szkolenia Okres przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych
  1 Kierowca samochodu ciężarowego kat. C lub C+E wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów od 01.06.2014 do 30.06.2014
  2 Operator koparko-ładowarki od 01.06.2014 do 30.06.2014
  3 Spawacz metodą MAG od 01.06.2014 do 30.06.2014
  4 Opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego od 01.06.2014 do 31.07.2014
  5 Robotnik leśny od 01.06.2014 do 31.07.2014
  6 Pracownik obsługi biurowej od 01.06.2014 do 31.08.2014
  7 Księgowy od 01.06.2014 do 31.08.2014

   

  W związku z rozpoczęciem rekrutacji w dniu 01.06.2014 będzie pełniony dyżur w biurze projektu (ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, tel. 86 216 41 29) w godzinach 10:00 – 14:00


Szczegóły na temat poszczególnych modułów tutaj.

Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na kilkumiesięczny staż pracy. W tym celu zostaną podpisane umowy z wybranymi pracodawcami na realizację stażu oraz co najmniej trzy miesięczne zatrudnienie po jego zakończeniu. Projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2015 i udzieli wsparcia 90 osobom niezatrudnionym w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz staży.

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie NOT
Formularz uczestnictwa
Ankieta badająca profil BO
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Oświadczenie uczestnika o kryteriach

Skan pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W związku z koniecznością zmiany wartości dofinansowania projektu „Nowa formułą wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja” ze względu na ograniczoną kwotę środków możliwych do zakontraktowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zostały wprowadzone zmiany do regulaminu projektu w zakresie ilości uczestników projektu na szkoleniach: operator koparko-ładowarki oraz spawacz metodą MAG; jak również zaktualizowana została wysokość kwoty stypendium stażowego.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej oraz w Powiatowych Urzędach Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie. Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu: Dom Technika NOT Łomża, ul. Polowa 45; II piętro, pok. 208 od 1 czerwca w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

Zapytania ofertowe:

Ksero i drukarka – szczegóły
Doradca zawodowy – szczegóły
Psycholog – szczegóły
Warsztaty poszukiwania pracy – szczegóły
Prawo jazdy – SIWZ – szczegóły
Wózek widłowy – szczegóły
Sale szkoleniowe – szczegóły
Koparko-ładowarka - szczegóły
Spawanie MAG I, II, III – szczegóły
Badania Lekarskie – szczegóły
Catering – szczegóły
Kadra dydaktyczna – Opiekunka domowa – szczegóły
Robotnik leśny – piły spalinowe i harwester – szczegóły
Robotnik leśny – HDS – szczegóły
Robotnik leśny –  kadra – szczegóły
Robotnik leśny – obsługa pił spalinowych i podkaszarek – szczegóły
Księgowy – kadra – szczegóły
Pracownik obsługi biurowej – kadra – szczegóły
Kadra dydaktyczna – Księgowy, Grupa II – szczegóły
Egzamin – Księgowy – szczegóły
Kierowca – Kat. D – szczegóły
Księgowy – Grupa II – Catering – szczegóły
Warsztaty – szczegóły
Psycholog – szczegóły
Doradca zawodowy – szczegóły
Specjalista ds. rachunkowości – Kadra- szczegóły
Specjalista ds. rachunkowości – Egzamin – szczegóły
Specjalista ds. rachunkowości – Catering – szczegóły
Specjalista ds. rachunkowości – Egzamin – szczegółySzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek