NOT Łomża

„Kształcenie Rolników w Zakresie Nowych Technologii”

 

W okresie: 08.10.2006 – 12.04.2008, 582 Beneficjentów Ostatecznych tj. rolników i ich domowników z terenu całego województwa podlaskiego wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu.

W okresie:08.10.2006 – 24.06.2007, 432 Beneficjentów Ostatecznych tj. rolników i ich domowników z terenu całego województwa podlaskiego wzięło udział w bezpłatnym rocznym szkoleniu.

W okresie: 15.09.2006 – 24.06.2007, 150 Beneficjentów Ostatecznych tj. rolników i ich domowników z terenu całego województwa podlaskiego wzięło udział w II edycji Projekt, która została zorganizowana z oszczędności z I edycji.

Osoby, które chciały wziąć udział w szkoleniu musiały na dzień złożenia dokumentów spełniać następujące warunki:

 • Muszą być rolnikiem bądź domownikiem;
 • Muszą być: rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, nie ubezpieczonym w ZUS / domownikiem nie ubezpieczonym w ZUS;
 • Muszą być osobą powyżej 16. roku życia;
 • Nie mogą uczyć się w systemie dziennym;
 • Nie mogą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
 • Nie mogą być rencistą ani emerytem.

O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Głównym celem Projektu pt. „Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii” było: przygotowanie rolników i ich domowników do prowadzenia dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, na bazie gospodarstwa rolnego tj.: agrobiznes, agroturystyka, agroenergetyka. Szkolenie obejmowało wykłady i zajęcia warsztatowe (m.in. nauka obsługi komputera, pozyskiwania funduszy, prowadzenia firmy, marketingu).

Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie w soboty i niedzielę w I edycji w trzech Ośrodkach Szkoleniowych w:

 • Łomży – Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT,
 • Suwałkach – NOT Suwałki,
 • Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;

zaś w II edycji w Ośrodku Szkoleniowym w Łomży.

Uczestnicy podczas szkolenia mogli bezpłatnie korzystać z noclegów i wyżywienia. Beneficjenci Ostateczni mieszkający poza miejscem szkolenia otrzymali zwrot kosztów przejazdów w wysokości kosztu przejazdu komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do ośrodka szkoleniowego i z powrotem.

Atutem Projektu było poznanie zasad korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz pozyskanie umiejętności pisania wniosków tzw. aplikacji, z których także, a może przede wszystkim mają korzystać rolnicy.

Podczas obydwu edycji szkolenia odbyły się wyjazdy studialne: na Targi POLAGRA do Poznania; do gospodarstw agroturystycznych w celach praktycznego poznania warunków prowadzenia gospodarstwa i agroenergetycznych.

Po ukończeniu kształcenia uczestnicy uzyskali zaświadczenie ukończenia kształcenia ustawicznego w wybranym przez siebie kierunku oraz certyfikaty z: obsługi kas fiskalnych i zasad wdrażania systemu – HACCP.

Zgodnie z kryteriami ustalonymi i przekazanymi Beneficjentom Ostatecznym została wyłoniona grupa najlepszych słuchaczy, spośród których na konferencji podsumowującej Projekt wylosowano osoby, które po zakończeniu programu wyjechali do Parlamentu Europejskiego do Brukseli.

Wyjazd studialny do Brukseli:

 • 02 czerwca 2008r. – wyjazd;
 • Spotkanie z eurodeputowanymi;
 • Posiedzenie Parlamentu Europejskiego;
 • Konferencja prasowa;
 • Spotkanie z przedstawicielami woj. podlaskiego i warmińsko – mazurskiego;
 • Zwiedzanie Europarlamentu;
 • Zwiedzanie Brukseli;
 • 07 czerwca 2008 r. – powrót.

 

Regulamin Loterii wyjazdu do Brukseli

 

Słuchacze wylosowani podczas loterii:

 • z I edycji Projektu:

1. Katarzyna Wiśniewska

2. Maria Fliszewska

3. Dariusz Mieczkowski

4. Jolanta Pawłowicz

5. Violetta Kamińska

 

 • z II edycji Projektu:

1. Renata Sajda

2. Monika Łada

3. Małgorzata Pisowodzka

4. Teresa Soliwoda

5. Bogusława Buczyńska

 

 • na listę rezerwową:

z I edycji:

1. Jolanta Golubiewska

2. Bożena Jabłońska

3. Ewa Mierzejewska

4. Jadwiga Kozłowska

z II edycji:

1. Anna Jastrzębska

2. Anna Sapińska

 

Zobacz:

Prezentacja Podsumowująca I Edycję Projektu

Prezentacja Podsumowująca II Edycję Projektu

Wyjazd Studialny Do Gospodarstw Agroturystyczny – Foto

Prezentacja Podsumowująca Projekt

Konferencja Podsumowująca Projekt – Foto

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek