NOT Łomża

Struktura NOT

Na XII Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży w dniu  17 maja 2017 roku delegaci dokonali wyboru Zarządu Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w składzie:

1. Bogdan Laskowski –  Prezes Zarządu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB);

2. Krystyna Lipińska – Zastępca Prezesa zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK);

3. Krzysztof Zieliński – Sekretarz Zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWiM);

4. Janusz Karpiński– Członek Zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK);

5. Grzegorz Wilczyński – Członek  Zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Pożarnictwa (SIiTP);

6. Andrzej Borkowski –  Członek Rady – Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP);

7. Dariusz Godlewski – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD);

8. Andrzej Gosk – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)

9. Piotr Grabani – Członek Rady – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR);

10. Stanisław Masłowski – Członek Rady – Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP);

11. Janusz Franciszek Nowakowski – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  RP (SITK);

12. Walery Nowicki - Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego(SITPS);

13. Adam Piaścik - Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK);

14. Mirosław Sajczyk – Członek Rady –  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP);

15. Krzysztof Zwornicki - Członek Rady – Polskie Zrzeszenie  Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS);

 

Regulamin Rady

 

Biuro Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży:

1. Piotr Grabani – Dyrektor;

2. Krystyna Korniluk – Główna Księgowa;

3. Jerzy Kryspin Ptaszyński – Obsługa majątku Domu Technika;

4. Justyna Czarnecka – Obsługa szkoleń.

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek