NOT Łomża

Ustawiczny Rozwój Umiejętności i Wzrost Kwalifikacji Pracowników, Regionu Podlaskiego Ukierunkowany Na Potrzeby Rynku Pracy. „Wiedza to realizacja celów życiowych.”

Wiedza to realizacja celów życiowych.”

„Wiedza to realizacja celów życiowych.” -archiwumSzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek