NOT Łomża

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW !!!

Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie  dla kierowców, którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej mozna rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:

260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Więcej informacji

 

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym  z dnia 6 września 2001r.,wchodzi w życie kurs  Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury obowiązuje  z dniem 3 kwietnia 2010r.

Szkolenie obejmuje:

część podstawową
– teoretyczną  trwającą minimum 97 godzin

część specjalistyczną prowadzoną w formie:

zajęć teoretycznych, trwającą minimum- 33 godziny,
zajęć praktycznych w ruchu drogowym8 godzin jazdy indywidualnej,oraz
zajeć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych2 godziny

Więcej informacji


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

  • Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przwozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1,  C1+E.

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

  • Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamiezra wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadajace uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kat. D

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Więcej informacji

 

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

  • Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną  dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E.

Szkolenie  obejmuje:

32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

  • Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej bądź Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla kat. prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:

32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Więcej informacji

 

Szkolenie Okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie obejmuje:

35 godzin teorii.

Więcej informacji

 

ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych


Cel szkolenia:
 

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające doprzewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpiecznyczne przewożone w opakowaniach i luzem). 

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.

Udział w szkoleniu jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa- Umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorce w wysokości 5000zł.


Uczestnicy szkolenia: 

W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadajace prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć ukończone 21 lat.

Szkolenie jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęćPozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Więcej informacji

 

 Kursy dla instruktorów techniki jazdy

Więcej informacjiSzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek