NOT Łomża

Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

WYMAGANIA

Do kursu podstawowego mogą przystępować osoby które mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz ukończone 21 lat. Przystąpienie do kursu specjalistycznego wymaga posiadania od uczestnika ważnych uprawnień podstawowych ADR.

RODZAJE SZKOLEŃ

Kursy dokształcające początkowe

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych wszystkich klas:                          24 godz.
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych w cysternach:                            16 godz.
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych klasy 1:                                       8 godz.
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych klasy 7:                                       8 godz.

Kursy dokształcające doskonalące

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych wszystkich klas:                           16 godz.
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych w cysternach:                               8 godz.
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych klasy 1:                                        5 godz.
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego
  towarów niebezpiecznych klasy 7:                                         5 godz.

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek