NOT Łomża

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874 ze zmianami)

b) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz.
805 ze zm.).

 

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej dotyczy osób które:

a)mają ukończone 23 lat dla kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
b)mają ukończone 21 lat dla kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r..

 

3 . Czas trwania bloków programowych

a) kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona (szkolenie obejmuje łącznie 35 godz.) w tym:
· część podstawowa 32,5 godz. zajęć teoretycznych,
· część specjalistyczna w tym:
- 2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

4.Egzaminowanie

1. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona.
Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.

Kontakt

OSK TEST: tel./fax.             (22) 635-30-28      ,   kom.             602-774-556      ,   e-mail: info@osktest.pl

NOT Łomża: tel./fax.             86 216 64 72         kom.              721 313 225      ,   e-mail: biuro@notlomza.pl

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek