NOT Łomża

Archiwum

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy, których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi potrzebami szkoleń zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia, do wejścia na rynek pracy. WIĘCEJ

—————————————————-

Kurs „Kadry i Płace” będzie realizowany w układzie weekendowym – sobota i niedziela od 7 listopada 2015 r.

Zapisy Biuro NOT lub pod numerem telefonu 86 216 41 29

Szczegóły tutaj

—————————————————-
W związku z nowym modułem szkolenia „Specjalista ds. rachunkowości” zostały ogłoszone dwa konkursy na kadrę oraz na przeprowadzenie egzaminu.
Więcej informacji tutaj

—————————————————-

Lista rankingowa uczestników oraz lista rezerwowa do szkolenia „Księgowy – Grupa II”:

Tutaj.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Lp. Nazwa szkolenia Okres przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych
1 Kierowca samochodu ciężarowego kat. C lub C+E wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów od 01.06.2014 do 30.06.2014
2 Operator koparko-ładowarki od 01.06.2014 do 30.06.2014
3 Spawacz metodą MAG od 01.06.2014 do 30.06.2014
4 Opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego od 01.06.2014 do 31.07.2014
5 Robotnik leśny od 01.06.2014 do 31.07.2014
6 Pracownik obsługi biurowej od 01.06.2014 do 31.08.2014
7 Księgowy od 01.06.2014 do 31.08.2014

 

W związku z rozpoczęciem rekrutacji w dniu 01.06.2014 będzie pełniony dyżur w biurze projektu (ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, tel. 86 216 41 29) w godzinach 10:00 – 14:00

Szczegóły tutaj.

————————————————–

W dniu 26.03.2013 r. odbyło się XI Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży. Uczestników Zebrania przywitał Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży kolega Janusz Franciszek Nowakowski. W swym wystąpieniu Prezes Nowakowski podziękował za pracę społeczną ustępującym władzom, podsumował mijającą X kadencję działalności Łomżyńskiej Rady z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej mi statutowej na rzecz środowisk inżynieryjno-technicznych ziemi łomżyńskiej.

STRUKTURA NOT


————————————————–
Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych związanych z termomodernizacją dachu i elewacji budynku Dom Technika NOT w Łomży. Szczegóły tutaj

—————————————————

Lista rankingowa uczestników oraz lista rezerwowa do szkolenia „Kierowca”:

Tutaj.

Lista rankingowa uczestników oraz lista rezerwowa do szkolenia „Operator koparko-ładowarki”:

Tutaj.

Lista rankingowa uczestników oraz lista rezerwowa do szkolenia „Spawacz metodą MAG”:

Tutaj.

Lista rankingowa uczestników projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja” do modułów Opiekunka domowa/Asystent rodziny oraz Robotnik leśny.

—————————————————-

Opiekunka domowa / Asystent rodziny – szczegóły.

Robotnik leśny – szczegóły.

—————————————————-

Lista rankingowa do modułu Pracownik obsługi biurowej oraz Księgowy wraz z lista rezerwową.

Listy tutaj.

O F E R T A !Szczegóły oferty tutaj
Materiały dydaktyczne – szczegóły tutaj
————————————-

„Od laika do certyfikowanego użytkownika” – szkolenie z zakresu ECDL

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego z początkiem stycznia 2013 roku rozpocznie realizację szkolenia informatycznego z zakresu ECDL Core. Szkolenie skierowane będzie do osób pracujących lub bezrobotnych z wykształceniem maksymalnie średnim. W ramach cyklu szkoleniowego przewidziano 120 godzin dydaktycznych oraz 7 egzaminów cząstkowych. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL Core.

Wymagania:
Mieć ukończony 18 rok życia i nie więcej niż 64 lata
Posiadać wykształcenie co najwyżej średnie
Posiadać miejsce zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego

Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów jest:
wypełnienie i dostarczenie do Organizatora pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście formularza zgłoszeniowego
złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących udziału w projekcie
złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
ul. AL. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A
15-111 Białystok

Tel. (85) 651 41 46
Fax. (85) 651 41 48
Napisz do Nas: biuro@cpir.org.pl
www.cpir.org.pl

Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Antoni Cichocki
Sojczyn Borowy 63
19-200 Grajewo
Tel. (86) 272 37 66
Napisz do Nas: konsorcjum-grajewo@home.pl
www.konsorcjum-grajewo.pl

——————————–

Zapytanie ofertowe – Koordynator projektu oraz Asystent merytoryczno-organizacyjny.

Zapytanie ofertowe dotyczące:
Koordynator projektu
Asystent merytoryczno – organizacyjny
———————————
PROFESJONALNY NAUCZYCIEL

Dokumentacja do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika o kryteriach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Ankieta rekrutacyjna
Regulamin NOT

I. Nauczyciel języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach
8 grup x średnio 10 osób, zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne po godzinach pracy. Harmonogram zajęć może być ustawiony pod potrzeby grupy
np. zajęcia w układzie sobotnio – niedzielnym. Zajęcia prowadzone będą w ośrodkach szkoleniowych w miastach powiatowych.

1. Język angielski:
• - 480 godzin – beginner, 4 grupy
• - 420 godzin – pre-intermediate, 3 grupy
• - 360 godzin – intermediate, 1 grupa
Program:
• - początkujący (beginner) – 250 godzin
• - średnio zaawansowany (pre-intermediate) – 190 godzin
• - zaawansowany (intermediate) – 130 godzin
Na każdym poziomie:
• - przygotowanie do IELTS – 160 godzin
• - zastosowanie struktur językowych (USE of English) – 30 godzin
• - przygotowanie do egzaminu zewnętrznego – 40 godzin
• - egzamin zewnętrzny na IELTS: I lub II kwartał 2013 r. w zależności od potrzeb BO

2. Informatyka 8 grup po 130 godzin lekcyjnych:
• -Podstawy – terminologia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i metody IT
• - technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela
• - rola i wykorzystanie IT jako środka dydaktycznego
• - aspekty humanistyczne, etyczno – prawne i społeczne w IT.

3. Metodyka nauczania języka angielskiego 216 godzin lekcyjnych:
• - język angielski – 80 godzin
• - metodyka nauczania języka angielskiego – 70 godzin w tym postawy proekologiczne
• - praktyka – 60 godzin
• - Samokształcenie – 30 godzin, w tym 6 godzin przeznaczone na ocenę i omówienie prac w ramach procesu samokształcenia. Są to spotkania z trenerami podczas, których są omawiane wyniki procesu samokształcenia

II. Ratownik medyczny: W szczególności dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Zajęcia w wynajętych salach w miastach powiatowych, średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne
- teoria w 6 grupach liczących średnio 12 osób,
- praktyka w 12 grupach liczących średnio 6 osób.

Zagadnienia:
• Organizacja i bezpieczeństwo
• zasady ratownicze
• Anatomia, fizjonomia, resuscytacja, defibrylacja, wstrząs
• Urazy mechaniczne, chemiczne oraz termiczne
• Taktyka działań
• Udzielanie pierwszej pomocy
• Ewakuacja

Kod zawodu (edukacja dla bezpieczeństwa) – ratownik medyczny – zakres zgodnie z ramowym programem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Egzamin teoretyczny i praktyczny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26.08.2009 (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzonych zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

III. Poradnictwo zawodowe:
Tworzenie indywidualnych planów działania, budowanie profilu drogi rozwoju zawodowego, średnio 2 godziny na osobę.

Postępowanie konkursowe:

1. Księgowa projektu – szczegóły
2. Koordynator projektu – szczegóły
3. Media - szczegóły
4. Karty doładowujące – szczegóły
5. Materiały promocyjne -szczegóły
6. Oferta – materiały biurowe
7. Sprzęt komputerowy – szczegóły
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono następująca firma: Komputery-Serwis. Marcin Lipiński
8. Szafy archiwalne – szczegóły
9. Nabór na kadrę dydaktyczną z języka angielskiego – szczegóły
10. Sale szkoleniowe  - szczegóły
11. Druk notatników i książki – szczegóły
12. Catering – szczegóły
13. Catering – szczegóły
14. Doradca – szczegóły
15. SIWZ – sprzęt medyczny – szczegóły
16. Catering – szczegóły
17. Kadra dydaktyczna – ratownik medyczny – szczegóły
18. Sale szkoleniowe – szczegóły
19. Catering – szczegóły
20. Catering – Trzcianne i Białowieża – szczegóły
21. Sale – Trzcianne i Białowieża – szczegóły
22. Doradca zawodowy – szczegóły
23. Informatyk – szczegóły.
24. Sale na egzamin - szczegóły
25. IELTS – szczegóły
26. Catering – Łapy – szczegóły
27. Sala do informatyki – szczegóły
28. Sala na egzamin IELTS – szczegóły
29. SIWZ – szczegóły
30. Bilety – szczegóły,
Doprecyzowana oferta dotycząca biletów – szczegóły
32. Szkolenie DIRECT – szczegóły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie egzaminu IELTS dla uczestników projektu moduł język angielski. Szczegóły

MULTIMEDIA

———————————————————
„Profesjonalny nauczyciel” – SIWZ – organizacja wyjazdu studyjnego w ramach współpracy ponadnarodowej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – tutaj

„Profesjonalny nauczyciel” – zapytanie ofertowe dotyczące biletów lotniczych i autokaru w ramach współpracy ponadnarodowej

Zapytanie ofertowe na dojazd, rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa- Londyn oraz Londyn -Warszawa dla uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel”. Szczegóły zapytania tutaj.

„Profesjonalny nauczyciel” – zapytanie ofertowe dotyczące biletów lotniczych i autokaru w ramach współpracy ponadnarodowej – doprecyzowanie zapisów

W związku z zapytaniami związanymi z ogłoszeniem konkursu ofertowego na wybór firmy w, której zostaną zakupione bilety lotnicze na trasie Warszawa-Londyn w dniu 26 stycznia 2014 roku oraz Londyn-Warszawa w dniu 1 lutego 2014 wprowadzamy dla uściślenia oferty w formularzu ofertowym i projekcie umowy następujące zmiany:

1. W formularzu ofertowym w nagłówku wprowadzamy zapis Londyn (Anglia)
2. W umowie w §2 pkt 1 wprowadzamy zapis o treści: „Sprzedawca gwarantuje dostępność biletów lotniczych na połączenia Warszawa-Londyn, Londyn-Warszawa.

Ponadto informujemy, że w pkt IV zapytania ofertowego kryteria i sposób wyboru ofert pod pojęciem „wszelkimi dodatkowymi kosztami wchodzącymi w cenę biletu lotniczego” – mamy między innymi na myśli bagaż o wadze do 32 kg na osobę oraz standardowy bagaż podręczny uznawany przez każdego przewoźnika.
W związku z powyższym możliwe jest zaproponowanie przez oferentów biletów lotniczych z Warszawy do Londynu z uwzględnieniem również wszystkich lotnisk, które są zlokalizowane wokół Londynu.
Poniżej prezentujemy treść formularza ofertowego i umowy z uwzględnieniem wprowadzonych uściśleń.

W związku z wprowadzonymi zmianami do formularza ofertowego oraz projektu umowy wydłużamy termin składania ofert do dnia 20.12.2013 r. do godziny 12.00. Otwarcie kopert nastąpi o godzinie 12.00.

Szczegóły doprecyzowanej oferty

 

„Profesjonalny nauczyciel” – zapytanie ofertowe na szkolenie DIRECT na terenie województwa podlaskiego.
Zapytanie ofertowe na szkolenie DIRECT w szkołach i przedszkolach na terenie woj. podlaskiego. 5 grup ( po 32 godziny na grupę ) tj. łącznie 160 godzin lekcyjnych.  Szczegóły zapytania ofertowego tutaj

 

U W A G A ! !

Szkolenie okresowe dla kierowców - ostatnie szkolenie w tym roku !!!

Osoby, które uzyskały po raz pierwszy prawo jazdy:

kat. C1 lub C od dn. 1.01.2001 do 31.12.2005 r.
kat. D1 lub D od dn. 1.01.2006 do 21.12.2008 r.

powinni odbyć szkolenie okresowe do 10 września 2013 roku

Terminy szkolenia:

2.08.2013 r. godz. 15.00
3.08.2013 r. godz 8.00
4.08.2013 r. godz.8.00
9.08.2013 r. godz. 8.00
10.08.2013 r. godz. 8.00

——————————

Na „staż” 6 miesięcy zostanie skierowany przez Beneficjenta każdy uczestnik. Również BO będzie mógł wybrać osobiście pracodawcę u którego chciałby odbyć staż. Z każdym podmiotem zostanie podpisana umowa 3-stronna pomiędzy Pracodawcą, Stażystą i Projektodawcą. Staż będzie realizowany według programu określonego przez Pracodawcę, stanowiącego załącznik do umowy.

Kierowca samochodu ciężarowego - 03.2012 r. – Dokumenty można składać do 15 lutego
Opiekunka domowa - 05.2012 r. – Dokumenty można składać do 15 kwietnia
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 07.2012 r. – Dokumenty można składać do 15 czerwca
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 09.2012 r. – Dokumenty można składać do 15 sierpnia
Pozostali pracownicy obsługi biurowej - 11.2012 r. – Dokumenty można składać do 15 października
Księgowy - 01.2013 r. – Dokumenty można składać do 15 grudnia

I. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Do wyboru:

 • - Prawo jazdy kat. C lub C+E, wraz z przewozem rzeczy i ładunków niebezpiecznych zakończone egzaminem.

Zakres merytoryczny:

 • - Ładowanie i rozładowywanie, mocowanie ładunków,
 • - Prowadzenie ciężarówek wożących towar,
 • - Prowadzenie ciężkich pojazdów silnikowych takich jak platformy z przyczepą, cysterny czy wywrotki przystosowanej do transportu materiałów i towarów,
 • - Egzamin państwowy

Uzupełniające:

 • - Przewóz ładunków niebezpiecznych
 • - Obsługa wózka widłowego

Produkty:

 • - Kurs prawa jazdy + egzamin państwowy – 10 osób
 • - Przewóz rzeczy – 10 osób, ładunków niebezpiecznych (ADR) – 10 osób
 • - Obsługa wózka widłowego – 10 osób

II. OPIEKUNKA DOMOWA:
Zakres merytoryczny:

 • - Opieka nad osobami: dorosłe, niepełnosprawne, niezaradne, starsze, dzieci,
 • - Zapewnienie bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb i higieny,
 • - Zasady diety,
 • - Organizowanie zabaw dla dzieci, spacerów i zajęć rekreacyjnych (ruchowych)

Uzupełniające:

 • - Język niemiecki

Produkty:

 • Szkolenie teoretyczne – 80 godzin
 • Szkolenie praktyczne – 140 godzin
 • Szkolenie z języka niemieckiego – 120 godzin

III. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE:
Zakres merytoryczny:

 • - Wiadomości o materiałach
 • - Praktyczne wykorzystanie sztuki budowlanej
 • - Maszyny i urządzenia w różnych procesach technologicznych
 • - Przepisy BHP
 • - Dokumentacja budowlana
 • - Wykonanie ścian, podłóg prac malarskich i tupeciarskich

Uzupełniające:

 • - Eksploatacja i dozór instalacji i urządzeń elektrycznych SEP
 • - Obsługa wózka widłowego

Produkty:

 • Szkolenie teoretyczne – 80 godzin, praktyczne – 200 godzin
 • Szkolenie SEP – 40 godzin
 • Seminarium dotyczące egzaminu – 6 godzin
 • Egzamin SEP – 10 osób
 • Egzamin Czeladniczy (Izba Rzemieślnicza) + Apostile (legalizacja UE) – 10 osób

IV. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH:
Zakres merytoryczny:

 • - Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • - Montaż kolektorów słonecznych
 • - Pompy cieplne
 • - Podstawy (aerodynamika i elektrotechnika)
 • - Wiedza dotycząca hydrauliki

Uzupełniające:

 • - Komputerowe z egzaminem ECDL oraz wizaż i stylizacja

Produkty:

 • Szkolenie teoretyczne – 80 godzin, praktyczne – 200 godzin
 • Szkolenie SEP – 40 godzin
 • Seminarium dotyczące egzaminu – 6 godzin
 • Egzamin SEP – 10 osób
 • Egzamin Czeladniczy (Izba Rzemieślnicza) + Apostile (legalizacja UE) – 10 osób

V. POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ:
Zakres merytoryczny:

 • - Koordynacja czynności administracyjnych,
 • - Organizacja i przebieg pracy w biurze, archiwum, pisma, dokumenty,
 • - Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i ewidencji akt osobowych,
 • - Dokumenty prawne i sprawy kancelaryjno – biurowe,
 • - Opracowanie i prowadzenie dokumentacji rozliczeń, zarządzania, sprawozdania
 • - Przygotowanie narad, spotkań i konferencji,
 • - Urządzenia biurowe: telefon, komputer, fax, kopiarka.

Uzupełniające:

 • - Komputerowe z egzaminem ECDL oraz wizaż i stylizacja.

Produkty:

 • Szkolenie z zagadnień kadrowo-placowych – 70 godzin
 • Szkolenie z zagadnień księgowych – 70 godzin
 • Szkolenie z obsługi urządzeń biurowych – 10 godzin
 • Szkolenie – wizaż i stylizacja – 35 godzin
 • Szkolenie interpersonalne – 35 godzin
 • Szkolenia z obsługi komputera + ECDL – 134 godziny

VI. KSIĘGOWY:
Zakres merytoryczny:

 • - Obsługa finansowo – księgowa, planowanie budżetu,
 • - Ewidencja i rejestr operacji gospodarczych,
 • - Obliczanie o rozliczanie kosztów produkcji,
 • - Podatki i składki,
 • - Kontrola dokumentów finansowych
 • - Sporządzanie zestawień obrotów i sald syntetycznych,
 • - Sporządzanie finansowych, bilansów zysków i strat. obsługa programu księgowego,

Uzupełniające:

 • - szkolenie komputerowe z egzaminem ECDL

Produkty:

 • Szkolenie teoretyczne – 80 godzin, praktyczne – 70 godzin
 • Szkolenie warsztatowe – 70 godzin
 • Szkolenie z obsługi komputera + ECDL – 134 godziny
 • Egzamin przed Stowarzyszeniem Księgowych – 15 osób

STAŻE: (patrz: regulamin)
Na „staż” 6 miesięcy zostanie skierowany przez Beneficjenta każdy uczestnik. Również BO będą mogli wybrać osobiście pracodawcę u którego chciałby odbyć staż. Z każdym podmiotem zostanie podpisana umowa 3-stronna pomiędzy Pracodawcą, Stażystą i Projektodawcą. Staż będzie realizowany według programu określonego przez Pracodawcę, stanowiącego załącznik do umowy.

 

—————————————————————–

HARMONOGRAM
Harmonogram przebiegu rekrutacji do projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” jest dostępny tutaj.

Lista osób zakwalifikowanych do modułu „Księgowy” oraz osoby z lity rezerwowej – tutaj

UWAGA! Lista uczestników do modułu Pracownik obsługi biurowej oraz lista rezerwowa – tutaj

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży od stycznia 2012 roku rozpoczyna realizację projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”.

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego od stycznia 2012 roku rozpocznie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie realizację projektu dla osób pozostających bez pracy Pt „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy „ . Projekt jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia na terenie powiatów: Łomża, Kolno i Zambrów.
Projekt skierowany jest do 70 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatów Łomża, Kolno i Zambrów, w szczególności:
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety zwłaszcza powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub podejmujące zatrudnienie pierwszy raz,
- osoby młode do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń:
1. Kierowca samochodu ciężarowego kat. C wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów.
2. Opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego.
3. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
4. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
5. Pracownik obsługi biurowej.
6. Księgowy.
Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na kilkumiesięczny staż pracy. W tym celu zostaną podpisane umowy z wybranymi pracodawcami na realizację stażu oraz co najmniej trzy miesięczne zatrudnienie po jego zakończeniu.
Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013 i udzieli wsparcia 70 osobom niezatrudnionym w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego oraz staży.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu pod tel. 86 216 41 29 oraz e-mail: sekretariat@notlomza.pl

Kolejna edycja Konkursu „Mistrz Techniki FSNT-NOT”
Z uchwałą Rady Krajowej nr 22 z 25.01.2010 r. został wznowiony ogólnopolski Konkurs „Mistrz Technika FSNT-NOT.” Dzięki pomocy i zaangażowaniu Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT do pierwszej po wznowieniu edycji konkursu zgłoszonych zostało 27 innowacyjnych rozwiązań technicznych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Sesji Finalnej XXIV Kongresu Techników Polskich 24-25 maja 2011 r. w Łodzi.

Kolejna edycja Konkursu nastąpi w czerwcu 2013 r. podczas II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, nad którym patronat objął Prezydent RP. W tym roku odbędzie się I etap konkursu – tj. eliminacji organizowanych przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Zgłoszenia należy wysyłać do 31 stycznia 2013 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Regulamin konkursu

Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego
Od wielu lat realizowane są kolejne edycje konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego. W roku bieżącym realizowana będzie jego XX edycja.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.not.suwalki.pl oraz www.wigry.win.pl

Technolog robót wykończeniowych – lista uczestników oraz lista rezerwowa!
UWAGA! Lista uczestników do modułu Technolog robót wykończeniowych oraz lista rezerwowa – tutaj

Sprzęt medyczny – „Profesjonalny nauczyciel”
Dnia 3 sierpnia został ogłoszony konkurs na sprzęt medyczny w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel”. Więcej szczegołów tutaj

Monter Instalacji Sanitarnych.
W ramach projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” z dniem 15 sierpnia 2012 r. zakończyła się rekrutacja do modułu „Monter instalacji sanitarnych” i lista uczestników zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia br.

Monter instalacji sanitarnych – lista uczestników i lista rezerwowa
UWAGA! Lista uczestników do modułu Monter instalacji sanitarnych oraz lista rezerwowa – tutaj

UWAGA! Lista uczestników na opiekunkę domową
Szkolenie na Opiekunkę domową z modułem języka niemieckiego (Lista uczestników i lista rezerwowa) – tutaj.

Spotkanie delegacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży z Wicewojewodą Podlaskim
W dniu 2 marca 2012 roku Prezes Łomżyńskiej Rady FSNT NOT Janusz Franciszek Nowakowski oraz Dyrektor Biura Piotr Grabani spotkali się z Wicewojewodą Podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę Łomżyńskiej Rady FSNT NOT z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, a w szczególności z Wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim.

Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT kolega Janusz Franciszek Nowakowski podziękował Wicewojewodzie za aktywną dotychczasową współpracę w podejmowanych działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i pracujących podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz rolników. W trakcie spotkania kolega Janusz Franciszek Nowakowski wręczył Wicewojewodzie Wojciechowi Dzierzgowskiemu Łomżyńską Kartę Miejską na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Na zakończenie spotkania Prezes Janusz Franciszek Nowakowski pogratulował Wojciechowi Dzierzgowskiemu ponownej nominacji na stanowisko Wicewojewody Podlaskiego i życzył owocnej dalszej współpracy z organizacjami Naukowo – Technicznymi skupionymi przy Łomżyńskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży.

UWAGA!!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca ruszyła rekrutacja do projektu pod tytułem „Profjesjonalny nauczyciel” skierowany do nauczycieli podlaskich szkół. Dokumenty są do pobrania na stronie projektu.

UWAGA!! Lista uczestników szkolenia na kierowców
Szkolenie na Kierowców samochodu ciężarowego (Lista uczestników i lista rezerwowa) – tutaj.

Bal z okazji 35-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży

Z okazji 35 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży w restauracji Amadeus odbyła się okolicznościowa uroczystość , którą zaszczycili swoją obecnością poza członkami stowarzyszeń skupionych przy Łomżyńskiej Radzie FSNT NOT w Łomży zaproszeni goście w osobach:

Janusza Dyducha – Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego FSNT NOT,
Wojciecha Dzierzgowskiego – Wicewojewody Podlaskiego,
Jacka Piorunka członka Zarządu – Województwa Podlaskiego,
Lecha Marka Szabłowskiego – Starosty Łomżyńskiego,
Krzysztofa Kozickiego – Wicestarosty Łomżyńskiego.

Uczestników uroczystości przywitał Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży kol. Janusz Franciszek Nowakowski. W krótkich słowach Prezes Nowakowski scharakteryzował działalność Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży na przestrzeni 35 lat ze szczególnym podkreśleniem prowadzonej działalności w ostatnich latach. Podkreślił, że za społeczną działalność na rzecz środowisk inżynieryjno-technicznych skupionych w poszczególnych Stowarzyszeniach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przyznał honorowe odznaki. Srebrne, złote i diamentowe odznaki w imieniu Zarządu Głównego FSNT NOT wręczył prof. Janusz Dyduch Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Kol. Janusz Franciszek Nowakowski Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT. Honorowe odznaki otrzymali:

Diamentowa Odznaka Honorowa NOT

1. Lasota Romuald – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

2. Zych Janusz – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Złota Odznaka Honorowa NOT:

1. Fronczek Danuta Barbara – Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych

2. Paniczno Romuald – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

3. Tomaszewski Daniel – Stowarzyszenie Geodetów Polskich

4. Wojnarowski Marek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

5. Zalewski Leszek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

6. Borzuchowski Wojciech – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

Srebrna Odznaka Honorowa NOT:

1. Domaszewski Jacek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

2. Dominikowski Adam – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

3 Łysiak Jan – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

4. Masłowski Piotr – Stowarzyszenie Geodetów Polskich

5. Nieciecki Andrzej – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

6. Pawłowski Antoni – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

7. Porowski Lucjan – Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Pożarnictwa

8. Sobociński Sławomir – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9. Bujko Ewa – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

10. Karwowski Andrzej – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

11. Mackiewicz Marek - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

12. Lipińska Krystyna – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

Postanowieniem PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Naczelnej Organizacji Technicznej odznaczeni zostali:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Grabani Piotr
Nowakowski Janusz Franciszek

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Sajczyk Mirosław

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania i gratulacje za prowadzoną działalność przez Naczelną Organizację Techniczną w Łomży skierował Pan Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Pan Jacek Piorunek członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Panowie Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Pan Krzysztof Kozicki Wicestarosta Łomżyński oraz kol. Mirosław Sajczyk Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Łomży.
Uroczystość 35 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży uświetnił Bal Technika, w którym oprócz zaproszonych gości z małżonkami wzięli udział członkowie Stowarzyszeń skupionych przy Łomżyńskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży również z małżonkami lub osobami towarzyszącymi. Bal przy dźwiękach muzyki prowadzony w świetnej aranżacji przez Macieja Listowskiego trwał w doskonałej atmosferze do godzin porannych.

„Kreatywny pracownik” – konferencja – zdjęcia!

Dnia 17 lutego w restauracji Amadeus w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 16 o godzinie 12.30 odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu projektu „Kreatywny pracownik” zrealizowany przez Łomżyńską Radę FSNT NOT w Łomży dla nauczycieli oraz pracowników administracji publicznej. Szczegółowe informacje na temat zrealizowanego projektu znajdują się w przygotowanej informacji znajdują się tutaj.

Galeria zdjęć tutaj

UWAGA!

Z dniem 15 lutego zakończyła się rekrutacja na moduł „Kierowca samochodu ciężarowego” w ramach nowego projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” na który zgłosiło chęć 178 osób z czego Komisja wybierze 10 osób.

„Profesjonalny nauczyciel” – Postępowanie kwalifikacyjne z języka angielskiego – terminy!

W ramach realizacji projektu „Profesjonalny nauczyciel” z dniem 3 kwietnia 2012 roku rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne z języka angielskiego:

3.04.2012 r. – Budynek NOT Łomża, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, 17.00 sala nr 1.
3-4.04.2012 r. – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach, ul. Jana Matejki 10, 18 – 100 Łapy, 17.00 sala 5
4.04.2012 r. – ABC Language Center, ul. Młynowa 17, 15 – 404 Białystok 17.30 sala 1,5 i 7
4.04.2012 r. – Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce, ul. Szkolna 2, 16 – 100 Sokółka, 17.00 sala 29
5.04.2012 r. – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. 11 Listopada 5, 18 – 230 Ciechanowiec, 13.00

Konferencja prasowa podsumowująca projekt „Kreatywny pracownik”

Dnia 17 lutego 2012 r. w restauracji Amadeus o godz. 12.30 odbędzie się konferencja prasowa dla nauczycieli i administracji publicznej poświęcona podsumowaniu projektu „Kreatywny pracownik” pracownik.

 

!!UWAGA!!

Wznawiamy rekrutację na szkolenie komputerowe w zakresie ECDL. Ograniczona ilość miejsc!
Złożenia przyjmuje biuro projektu Dom Technika NOT Łomża przy ul.Polowa 45, pokój nr 208

Więcej informacji

Zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę i montaż szaf archiwalnych

Zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę i montaż szaf archiwalnych do realizacji projektu „Kreatywny pracownik”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie o szafy archiwalne
Poszukujemy firm na przeprowadzenie egzaminów ECDL CORE

Biuro Projektu „Kreatywny pracownik”- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poszukuję Firm Na Wykonanie Poniższych Usług:

Przeprowadzenie egzaminów ECDL CORE Szczegółowe informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie egzaminu IELTS dla uczestników projektu „Kreatywny pracownik”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie IELTS

„Kreatywny Pracownik”

1 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju i doradztwo dla przedsiębiorstw. Do projektu może przystąpić 110 osób.
Grupami docelowymi są:
-Administracja publiczna (rządowa, samorządowa), w tym specjalna (policja, służba skarbowa, urzędy pracy, służba zdrowia, itp)
-Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI!
W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia  dla nauczycieli województwa podlaskiego prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety, która umożliwi nam dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb. Realizowane projekty mają za zadanie umożliwienie podejmowania pracy nauczyciela w zakresie innego niż wyuczony przedmiot.

Ankieta potrzeb szkoleniowych

SZKOŁA POLICEALNA NOT:

 

Szkoła Policealna NOT działa od kilku lat i cieszy się zasłużoną renomą wśród szkół policealnych. Kadra nauczycielska, legitymująca się profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym. Dobrze wyposażone pracownie i perfekcyjna organizacja nauki to poważne atuty świadczące o bardzo dobrym poziomie szkoły.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który jest organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (CKE).

W roku 2007 na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny zdawalność absolwentów Szkoły Policealnej NOT w Łomży na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który jest organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (CKE) wyniosła 95%.

Zajęcia na kierunku informatycznym jak i bhp odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej, wyposażonej w klimatyzację oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 

Kierunek Czas Nauki System Specjalizacje Program
Technik Informatyk 2 lata dzienny 

/

zaoczny

 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi;
 • Systemy zarządzania bazami danych;
 • Aplikacje internetowe;
 • Grafika komputerowa.
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;
 • Oprogramowanie biurowe;
 • Programowanie strukturalne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Multimedia i technika komputerowa;
 • Język angielski zawodowy;
 • Zajęcia specjalizacyjne.
Technik BHP 1,5 roku zaoczny
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego;
 • Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem;
 • Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji;
 • Toksykologia;
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy;
 • Podstawy psychologii i socjologii;
 • Prawna ochrona pracy;
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy;
 • Analiza i ocena zagrożeń;
 • Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp;
 • Ochrona środowiska naturalnego i ochrona ppoż.;
 • Użytkowanie komputera.

 

 Szkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek