NOT Łomża

„Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego od stycznia 2012 roku rozpocznie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie realizację projektu dla osób pozostających bez pracy Pt „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy „ . Projekt jest odpowiedzią na problemy osób pozostających bez zatrudnienia na terenie powiatów: Łomża, Kolno i Zambrów.

Projekt skierowany jest do 70 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatów Łomża, Kolno i Zambrów, w szczególności:
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety zwłaszcza powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub podejmujące zatrudnienie pierwszy raz,
- osoby młode do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia,
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń:
1. Kierowca samochodu ciężarowego kat. C lub C+E wraz z kwalifikacjami do przewozu towarów.
2. Opiekunka domowa/Asystent rodziny z modułem języka niemieckiego.
3. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
4. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
5. Pracownik obsługi biurowej.
6. Księgowy.

Szczegóły na temat poszczególnych modułów tutaj.

Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na kilkumiesięczny staż pracy. W tym celu zostaną podpisane umowy z wybranymi pracodawcami na realizację stażu oraz co najmniej trzy miesięczne zatrudnienie po jego zakończeniu. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013 i udzieli wsparcia 70 osobom niezatrudnionym w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego oraz staży.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta badająca profil BO
Formularz uczestnictwa
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Oświadczenie uczestnika o kryteriach
Regulamin uczestnictwa w projekcie NOT

Dokumenty są również do pobrania w biurze projektu:

* Dom Technika NOT Łomża
ul. Polowa 45
II piętro, pok. 208
tel. 533 697 000

Oraz u partnerów projektu:
* Powiatowy Urząd Pracy w Kolniewww.pupkolno.pl
* Powiatowy Urząd Pracy w Łomży - www.pup.lomza.pl
* Powiatowy rząd Pracy w Zambrowiewww.pupzambrow.pl

Postępowania projektowe:

1. Koordynator – szczegóły
2. Księgowa – szczegóły
3. Promocja projektu – szczegóły
4. Materiały promocyjne – szczegóły
5. Materiały biurowe - szczegóły
6. Doradca zawodowy – szczegóły
7. Na dostawę kart telefonicznych doładowujących telefony komórkowe – szczegóły
8. Sprzęt komputerowy – szczegóły
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono następującą firmę: Komputery-Serwis. Marcin Lipiński
9. SIWZ – Kierowca – szczegóły
10. Wózek widłowy – Kierowca samochodu ciężarowego – szczegóły
11. Sale szkoleniowe – Opiekunka domowa – sale szkoleniowe
12. Kadra wykładowcza – Opiekunka domowa – szczegóły
13.Catering – Opiekunka domowa - szczegóły
14. Materiały szkoleniowe – szczegóły
15. SIWZ – kierowca na kat. C+E – szczegóły
16. Sale szkoleniowe – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
17. Catering – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
18. Kadra wykładowcza – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
19. TIR – szczegóły
20. Wózek widłowy – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
21. Książki – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
22. Materiały szkoleniowe – Technolog robót wykończeniowych – szczegóły
23. Wózek widłowy – Monter instalacji sanitarnych – szczegóły
24. Kadra dydaktyczna – Monter instalacji sanitarnych – szczegóły
25. Kadra dydaktyczna – Pracownik obsługi biurowej – szczegóły
26. Materiały szkoleniowe – Pracownik obsługi biurowej – szczegóły
27. Kadra dydaktyczna – Księgowy
28. Koordynator projektu – szczegóły
29. Egzamin ECDL – szczegóły
30. Materiały szkoleniowe – Księgowy
31. Materiały szkoleniowe „Księgowy” – szczegóły

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono następujące firmy szkoleniowe kierowców:
Ośrodek Szkoleniowy Kierowców Ryszard Kamiński - kategoria C, obsługa wózka widłowego
Ośrodek Szkoleniowy Kierowców „PLUS” s.c. - kategoria C
Akademia Transportu i Techniki Jazdy - kwalifikacja wstępna przyspieszona i przewóz ładunków niebezpiecznych


Przedłużenie terminu składania ofert - kierowcy
Przedłużenie terminu składania ofertwózek widłowy

 

MULTIMEDIASzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek