NOT Łomża

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od września 2010 roku rozpoczęła projekt szkoleniowego dla pracowników administracji publicznej pt. „ Kreatywny pracownik „.

Udział w szkoleniu bierze110 osób w tym, 36 nauczycieli oraz 74 pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz specjalnej ( policja, służby skarbowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy urzędów pracy, pracownicy publicznej służby zdrowia itp.). Program obejmuje 350 godzin dla każdej grupy zajęć dydaktycznych z języka angielskiego. Szkolenia będą się odbywały w trzech ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży oraz Zambrowie. Projekt jest poświęcony uzyskaniu umiejętności z języka angielskiego, zakończony egzaminem zewnętrznym w systemie IELTS uprawniającym nauczycieli do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolach, a pracowników służby cywilnej między innymi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do składania egzaminu na urzędnika służby cywilnej.

Ponadto projekt przewiduje dla nauczycieli metodykę nauczania języka angielskiego w ilości 240 godzin lekcyjnych w oparciu o program zatwierdzony prze Kuratora Podlaskiego, a dla pracowników administracji publicznej 145 godzin lekcyjnych kształcenia informatycznego, zakończone systemem egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. System ten jest jednolity w całej Unii Europejskiej i zachowuje swoją ważność bezterminowo. Jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, pracy w sieci komputerowej. Kontrola nabycia tych umiejętności jest potwierdzana systemem 7 egzaminów w następujących obszarach zastosowania mikrokomputerów i technologii informatycznych:
1. Podstawy techniki informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych.
Zakończenie procesu szkoleniowego przewidziane jest na luty 2012 roku.

PROGRAM – Metodyka nauczania języka angielskiego dla nauczycieli

OGŁOSZENIE !!!

W ramach kształcenia, pracowników administracji publicznej, uczestniczących w projekcie „Kreatywny pracownik”, będą realizowane egzaminy z zakresu ECDL – więcej informacji dotyczących egzaminu można uzyskać na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

UWAGA!!!

Wznawiamy rekrutację na szkolenie komputerowe w zakresie ECDL.

Ograniczona ilość miejsc!

Złożenia przyjmuje biuro projektu Dom Technika NOT Łomża przy ul.Polowa 45, pokój nr 208

Więcej informacji

Biuro Projektu „Kreatywny pracownik”
Poszukuję Firm Na Wykonanie Poniższych Usług:

 

Dostawa i montaż szaf archiwalnych

Zapytanie o szafy archiwalne

Przeprowadzenie egzaminów ECDL CORE

Szczegółowe informacje

Dostawa krzeseł obrotowych do biura projektu

Szczegółowe informacje

Dostawa materiałów szkoleniowych (książek)

Szczegółowe informacje

Wyżywienie uczestników projektu

Szczegółowe informacje

Wynajem sal do realizacji projektu

Szczegółowe informacje

Dostawa materiałów szkoleniowych (książek)

Szczegółowe informacje

Druk i dostawa materiałów szkoleniowych i dydaktycznych

Szczegółowe informacje

Wykonanie materiałów promocyjnych

Szczegółowe informacje

Dostawa kart doładowujących (do telefonów komórkowych)

Szczegółowe informacje

Promocja Medialna projektu (Prasa, Radio, TV)

Szczegółowe informacje

Dostawa Materiałów Biurowych

Szczegółowe informacje

 

1 września 2010r.  rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw, poniżej dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz uczestnictwa

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Nabór na stanowisko trenera do projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Nabór na stanowisko doradca zawodowy projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Nabór kadry dydaktycznej projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Nabór na stanowisko koordynator projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Nabór na stanowisko obsługa prawna projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Nabór na stanowisko księgowa projektu: „Kreatywny pracownik” – Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju  i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży od 1 września 2010 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Kreatywny Pracownik” skierowanego do nauczycieli przedszkoli i szkół klas I-III oraz pracowników administracji publicznej.

Więcej informacji

 

Zdjęcia z zajęć

Zdjęcia z egzaminu próbnego- 16.07.2011rSzkolenia

Ośrodek doskonalenia kadr Łomżyńskiej Rady FSNT NOT

Szczegóły

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Szczegóły
Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Narodowa Strategia Spójności
&
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty unijne realizowane przez NOT

Szczegóły
Copyright by NOT Łomża.pl. All rights reserved. Wykonanie: Łukasz PiwowarProjekt graficzny: Mateusz Piątek