40 lat minęło

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży w ramach 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży przedstawia propozycję wydarzeń, których realizacja w 2018 roku uświetni obchody 600 Lecia nadania praw miejskich miastu Łomża. Organizacja przewidzianych do realizacji wydarzeń obejmuje następujące propozycje.

I. Wystawa fotograficzna „ 600 lecie miasta Łomża w obiektywie ” w połączeniu z prezentacją historii i kultury polonii zamieszkującej na Litwie, przygotowana przez Panią Bożenę Mozyro z Wilna Pt. „ Łomża – Wilno w kolorach ” zostanie zaprezentowana w Galerii pod Arkadami w Łomży przy Starym Rynku w okresie od 7 do 27 września 2018 roku. Przygotowywane przez artystkę prace fotograficzne po części wykonane na ziemi łomżyńskiej w czasie głównego nurtu obchodów 600 lecia miasta Łomża w czerwcu 2018 roku będą przedmiotem internetowej aukcji, z której dochód całkowicie zostanie przekazany na rzecz Hospicjum pod wezwaniem bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

II. Konferencja Naukowo – Techniczna pod patronatem Prezydenta miasta Łomża na temat wkładu organizacji naukowo technicznych we wdrażaniu innowacyjnych oraz proekologicznych inwestycji gospodarczych, że szczególnym podkreśleniem wkładu miasta Łomża jako Lidera rozwoju gospodarczego subregionu łomżyńskiego. Konferencja przewidziana jest na dzień 28 września 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12A

III. Uroczysta gala z okazji 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży w ramach 600 lecia miasta Łomża pt. „ 40 lat minęło” – wkład Naczelnej Organizacji Technicznej w gospodarczy i społeczno – kulturalny rozwój Łomży. Uroczystość zaplanowano na 29 września 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12A.

W ramach części artystycznej gali przewidziany jest występ Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „ Wilia „ z Wilna, który z uwagi na charakter spotkania wystąpi tylko za symboliczne honorarium, a zebrane przed i w trakcie uroczystości dobrowolne datki również zostaną przeznaczone na rzecz Hospicjum pod wezwaniem bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie.