„Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności”

Rozpoczynamy rekrutację do ciekawego projektu szkoleniowo-stażowego dla ludzi młodych do 30 roku życia, nie zarejestrowanych w urzędach pracy i nie aktywnych na rynku pracy.
Projekt pt. „ Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności ” jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo to znaczy:
– nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
– nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
– zamieszkujących na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego,
– w wieku od 15 do 29 lat.
Projekt przewiduje szkolenia dla 52 osób, w następujących zawodach:

 • Kierowca samochodu ciężarowego z kwalifikacjami do przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych – 12 osób.
 • Operator koparko-ładowarki z uprawnieniami do obsługi zagęszczarko-ubijaki i przecinarki do betonu – 5 osób.
 • Pracownik obróbki metali ( spawacz z uprawnieniami do obsługi obrabiarek numerycznych ) – 5 osób.
 • Kadry i płace – 15 osób.
 • Księgowy – 15 osób.

Cel projektu: Przygotowanie w okresie od 1 marca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku na rynek pracy 52 w tym 29 kobiet i 23 mężczyzn, osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat , a następnie uzyskanie zatrudnienia przez min. 23 osoby, zamieszkałe ma terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Uzyskanie kwalifikacji przez 52 uczestników/uczestniczek projektu poniżej 30 roku życia.
 • Uzyskanie zatrudnienia przez 4 osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  23 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.
 • Zakończenie udziału w projekcie przez 10 osób o niskich kwalifikacjach.
 • Zakończenie udziału w projekcie łącznie przez 52 uczestników/uczestniczek.

Wartość projektu: 969 304,85 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 816 930,13 zł

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl ( zakładka aktualności lub szkolenia ). Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl oraz w Punktach Animacji Lokalnej :
Kolno: Pani Dorota Łynko tel. 510 276 101 – Urząd Miasta w Kolnie, ul, Woj. Polskiego 20, pok. 116 ( I piętro ),
Zambrów: Pani Bogusława Kołakowska tel. 601 070 602 – PUP w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 318 ( III piętro ).
Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 52 osoby z tego:

 • z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 7 osób.
 • z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób.

Terminy rekrutacji:
Kierowca samochodu ciężarowego, Operator koparko-ładowarki – od 01.03.2016 do 31.03.2016 WYNIKI REKRUTACJI
Pracownik obróbki metali – od 01.03.2016 do 15.04.2016 WYNIKI REKRUTACJI
Kadry i płace, Księgowy – od 01.03.2016 do 30.06.2016 WYNIKI REKRUTACJI

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.

Harmonogramy realizacji wsparcia w ramach projektu:

Punkty Animacji Lokalnej
Poradnictwo zawodowe i IPD
Wsparcie psychologiczno-doradcze
Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
Pośrednictwo pracy
Staże

Szkolenia:
Kierowca samochodu ciężarowego
Kierowca samochodu ciężarowego – szkolenie dodatkowe C+E
Koparko ładowarka
Kadry i płace
Księgowy
Pracownik obróbki metali

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie NOT
Formularz Uczestnictwa
Ankieta badająca profil BO.
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o braku aktywności zawodowej
Oświadczenie  – specyficzne cechy projektu

 

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna, ADR z dnia 05.04.2016 – postępowanie unieważnione (szczegóły)

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna, ADR z dnia 19.04.2016

W ramach zapytania ofertowego na realizację szkoleń prawo jady kat. C, kwalifikacji wstępnej oraz ADR wyłoniono poniżej wymienionych wykonawców:
Prawo jazdy kat. C:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał Borawski, Al. Legionów 32, 18-400 Łomża (ośrodek szkoleniowy Łomża, Zambrów)
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS B. Gromadzka, K. Mieczkowska, ul. Kolejowa 3A, 18-500 Kolno (ośrodek szkoleniowy Kolno)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E:

 • Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32B/47, 01-471 Warszawa

Przewóz ładunków niebezpiecznych+ przewóz rzeczy w cysternach:

 • Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32B/47, 01-471 Warszawa

Zapytanie ofertowe – koparko-ładowarka, wózki widłowe, przecinarki, zagęszczarki

Zapytanie ofertowe – spawacz MAG, TIG, obrabiarki skrawające