Kreatywny pracownik

Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od września 2010 roku rozpoczęła projekt szkoleniowy dla pracowników administracji publicznej pt. „ Kreatywny pracownik „.

Udział w szkoleniu bierze110 osób w tym, 36 nauczycieli oraz 74 pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz specjalnej ( policja, służby skarbowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy urzędów pracy, pracownicy publicznej służby zdrowia itp.). Program obejmuje 350 godzin dla każdej grupy zajęć dydaktycznych z języka angielskiego. Szkolenia będą się odbywały w trzech ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży oraz Zambrowie. Projekt jest poświęcony uzyskaniu umiejętności z języka angielskiego, zakończony egzaminem zewnętrznym w systemie IELTS uprawniającym nauczycieli do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolach, a pracowników służby cywilnej między innymi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do składania egzaminu na urzędnika służby cywilnej.

Ponadto projekt przewiduje dla nauczycieli metodykę nauczania języka angielskiego w ilości 240 godzin lekcyjnych w oparciu o program zatwierdzony prze Kuratora Podlaskiego, a dla pracowników administracji publicznej 145 godzin lekcyjnych kształcenia informatycznego, zakończone systemem egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. System ten jest jednolity w całej Unii Europejskiej i zachowuje swoją ważność bezterminowo. Jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, pracy w sieci komputerowej. Kontrola nabycia tych umiejętności jest potwierdzana systemem 7 egzaminów w następujących obszarach zastosowania mikrokomputerów i technologii informatycznych:

1. Podstawy techniki informatycznych

2. Użytkowanie komputerów

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bazy danych

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Usługi w sieciach informatycznych.

Zakończenie procesu szkoleniowego przewidziane jest na luty 2012 roku.