Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od stycznia 2012 roku do grudnia 2013 roku realizowała projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do 80 osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” był realizowany na terenie powiatów łomżyńskiego, wraz z miastem Łomża, kolneńskiego i zambrowskiego, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie. W ramach projektu realizowane są następujące moduły szkoleń:

– kierowca samochodu ciężarowego kat. C z kwalifikacjami do przewozu towarów,

– monter instalacji sanitarnych,

– opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego,

– technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

– pracownik obsługi biurowej,

– księgowy,

W pierwszych miesiącach realizacji projektu odbywały się specjalistyczne szkolenia przygotowujące do podjęcia stażu. Po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów każdy z uczestników projektu odbył kilkumiesięczny staż, w miejscach wskazanych przez NOT lub zaproponowanych przez samych kursantów.
Atrakcyjność tych modułów szkoleniowych związana była z deficytem tego typu pracowników na rynku pracy oraz nastawieniem na zdobycie przez uczestników projektu jak najszerszych kwalifikacji zakończonych w większości egzaminami państwowymi.
Rezultatem projektu było podniesienie bądź zdobycie bardzo przydatnych kwalifikacji przez osoby bezrobotne, ułatwiające im łatwiejsze poruszanie się po niezmiernie trudnym rynku pracy.