Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach 2008 – 2009 zrealizowała program szkoleniowy dla bezrobotnych pn.„ Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski „ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowem został zrealizowany projekt dla 280 osób pozostających bez zatrudnienia, umożliwiający tym osobom zdobycie atrakcyjnego zawodu. Program był realizowany w ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, izowany zawodachobiznesu i Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób nie zarejestrowanychŁomży i Zambrowie. Priorytetem przygotowanego programu było zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków łatwiejszego poruszania się na rynku pracy z ukierunkowaniem na podejmowanie działalności gospodarczej.

Do najważniejszych elementów programu szkolenia ogólnego należało między innymi, nauka obsługi komputera, poznanie możliwości Internetu jako narzędzia pracy oraz nauka języka angielskiego.

W ramach szkoleń specjalistycznych zrealizowaliśmy atrakcyjne szkolenia w następujących zawodach:

♦ kierowca kat C, C+E, D kierowcaających zawodach:h proponujemy atrakcyjne

♦ florystyka

♦ fryzjerstwo

♦ masaż leczniczy

♦ abc księgowości

♦ pracownik biurowy

♦ specjalista do spraw montażu kolektorów słonecznych.