Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Projekt zrealizowany przez Centrum Innowacji NOT. W efekcie tego projektu zostało utworzonych 35 Ośrodków Innowacji NOT na terenie całego kraju. Centrum koordynuje działalność tych Ośrodków, a także prowadzi działania promocyjne na rzecz wspierania innowacji w sektorze MSP.

Sieć Ośrodków Innowacji NOT

Obszary wsparcia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Doradztwo i Konsultacje

 • sporządzanie opinii w zakresie innowacyjności wdrażanych technologii
 • informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego jak i wewnętrznego,
 • informacje o dostępnych programach pomocowych,
 • informacje jak korzystać z instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • porady z dziedzin m.in. marketing, finanse, prawo, planowanie i zarządzanie, eksport i jakość.

Usługi Wspierające (informacyjne)

 • promowanie innowacyjnych przedsięwzięć;
 • opracowywanie wniosków na zlecenie MŚP;
 • pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt;
 • kojarzenie partnerów gospodarczych MŚP z uczelniami, bankami, placówkami badawczymi;
 • organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów.

Szkolenia

 • organizacja szkoleń własnych i na zlecenie zewnętrznych instytucji;
 • wynajem pomieszczeń i obsługa administracyjna szkoleń.

Innowacyjny pomysł

 • projekt pn. Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”,

więcej informacji Ośrodek Innowacji NOT w Łomży

 • KONFERENCJA Innowacyjne Instrumenty  wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

Kredyt Technologiczny

System wdrażania Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oparty jest na ustawie z dnia 30 maja 2003 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730).

Klienci realizujący inwestycje z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego mogą otrzymać pomoc finansową ze środków UE na umorzone części przyznanego kredytu, w postaci Premii Technologicznej Wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

więcej informacji kredyt technologiczny

Formularz kontaktowy

11 + 5 =

Dane kontaktowe

Innowacje

W sprawie innowacji skontaktuj się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tel.: ( 86 ) 215 – 05 – 96

Faks: ( 86 ) 216 – 64 – 72

E-mail: grabani@notlomza.pl