Outplacement monitorowany powrót do aktywności zawodowej

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 8.1.2 – wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie październik 2009 – marzec 2011 zrealizowała dla 91 osób, spośród byłych pracowników zakładów mięsnych JBB Łyse, projekt ” Outplacement monitorowany powrót do aktywności zawodowej „

Program był realizowany we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie i Łomży, Burmistrzem miasta Kolno oraz Gminami Kolno, Turośl i Zbójna.

Beneficjentami Ostatecznymi były osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Kolnie
i Łomży. Projekt ukończyło 81 osób. Pozostałe osoby ze względu na podjęcie zatrudnienia zakończyły projekt w trakcie jego realizacji.

Zajęcia dydaktyczne zostały zrealizowane w dwóch ośrodkach szkoleniowych w Kolnie i Łomży.
W ramach wsparcia towarzyszącego beneficjenci Ostateczni otrzymali niezbędne do realizacji zajęć materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do ośrodka szkoleniowego realizującego zajęcia.

Szkolenia zawodowe, które były przedmiotem realizowanego projektu dotyczyły:

– kierowca kat. C lub CE wraz z przewozem rzeczy ( towarów ) – 39 osób ( szkolenie podstawowe )

– kierowca kat. D wraz z przewozem osób – 10 osób ( szkolenie podstawowe )

– operator koparko-ładowarki – 11 osób ( szkolenie podstawowe )

– obsługa wózków widłowych – 28 osób ( szkolenie podstawowe )

– ADR – przewóz ładunków niebezpiecznych – 25 osób ( szkolenie dodatkowe )

– jazda doskonaląca na ciągniku siodłowym z naczepą – 15 osób ( szkolenie dodatkowe ).

Poza tym 11 osób podjęło działalność gospodarczą po otrzymaniu dotacji w wysokości 22.000 zł
i wsparcia pomostowego po 600 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

Podstawowym celem kształcenia było zdobycie twardych kwalifikacji pozwalających wszystkim uczestnikom szkolenia łatwiej powrócić na rynek pracy.

Dobór kierunków kształcenia był wynikiem przeprowadzonych analiz rynku pracy i zaproponowanie Beneficjentom Ostatecznym zdobycie konkretnych kwalifikacji lub podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Procesowi kształcenia towarzyszyły spotkania z doradcami zawodowymi mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przygotowania w poszukiwaniu pracy do rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania te służyły również ułożeniu dla każdego uczestnika programu Indywidualnego Planu Działania oraz potwierdzenia trafności wyboru kierunku kształcenia zawodowego.