Postępowanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i mebli dla mobilnych doradców kariery.

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży działając na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 44 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzęt do realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.