Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- II Edycja – Działanie 6.1.1 POKL.

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od czerwca 2014 roku realizuje drugą edycję projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, skierowany jest do 93 osób poniżej 30  roku życia oraz powyżej 50  roku życia. Daje szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu bądź podniesienia swych kwalifikacji, a w rezultacie podjęcia dobrze płatnej pracy.

Projekt „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” jest realizowany na terenie powiatów łomżyńskiego, wraz z miastem Łomża, kolneńskiego i zambrowskiego, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie. W ramach projektu realizowane są następujące moduły szkoleń:

– kierowca samochodu ciężarowego kat. C  z kwalifikacjami do przewozu towarów,

– spawacz metodą MAG I-III,

– operator koparko-ładowarki,

– opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego,

– pracownik leśny,

– pracownik obsługi biurowej,

– księgowy,

W pierwszych miesiącach realizacji projektu odbywają się specjalistyczne szkolenia przygotowujące do podjęcia stażu. Po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów każdy z uczestników projektu ma zagwarantowany kilkumiesięczny staż, w miejscach wskazanych

przez NOT lub znalezionych przez samych kursantów.

Atrakcyjność tych modułów szkoleniowych jest związana z deficytem tego typu pracowników na rynku pracy oraz  nastawieniem  na zdobycie przez uczestników projektu jak najszerszych kwalifikacji  zakończonych w większości  egzaminami państwowymi.

Rezultatem   projektu  jest podniesienie bądź zdobycie bardzo przydatnych kwalifikacji przez

osoby bezrobotne, co ułatwia im poruszanie się po niezmiernie trudnym rynku pracy i znalezienie stałej, dobrze płatnej pracy.

Z dniem 30 listopada 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. II Edycja”. Po zakończeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych w większości zakończonych egzaminami państwowymi 93 osoby zostały skierowane na 6 miesięczne staże z tego 86 co najmniej do trzymiesięcznego zatrudnienia po zakończeniu stażu. Z informacji zbieranych przez biuro projektu wynika, że większość z nich po zakończeniu udziału w projekcie pozostało na rynku pracy.