Wiedza to realizacja celów życiowych

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w okresie kwiecień – maj 2009 roku zrealizowała projekt szkoleniowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. „ Wiedza to realizacja celów życiowych „ skierowany do administracji publicznej, służby zdrowia i nauczycieli, w szczególności przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych.

W projekcie wzięło udział 80 osób wyłonionych z administracji publicznej, służby zdrowia i oświaty z powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego grajewskiego i zambrowskiego. Program projektu obejmował 130 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

– 70 godzin języka angielskiego,

– 40 godzin informatyki,

– 20 godzin zagadnień prawa.