Wsparcie w aktywnym starcie

Projekt unijny przez nas realizowany

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna, ADR z dnia 23.02.2017

Wyłonione firmy:
Prawo jazdy kat. C: Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał Borawski, Al. Legionów 32, 18-400 Łomża
Prawo jazdy kat. C+E: Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał Borawski, Al. Legionów 32, 18-400 Łomża
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E: Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32B/47, 01-471 Warszawa
Przewóz ładunków niebezpiecznych+ przewóz rzeczy w cysternach: Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32B/47, 01-471 Warszawa

Zapytanie ofertowe – koparko-ładowarka, wózki widłowe, przecinarki, zagęszczarki

Wyłonione firmy:
Cześć I (Kurs koparko-ładowarki, obsługi przecinarek, obsługi zagęszczarek i ubijaków): Centrum Szkoleniowe Lektor, al. Legionów 27, 18-400 Łomża
Część II (Kurs obsługi wózka widłowego): Ośrodek Szkolenia Kierowców, al. Legionów 135d, 18-400 Łomża

Zapytanie ofertowe – spawacz MAG, TIG, obrabiarki skrawające

Wyłoniona firma:
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

Zapytanie ofertowe – Prawo jazdy kat. C+E, szkolenie doskonalące TIR

 

 

Rozpoczynamy rekrutację do ciekawego projektu szkoleniowo-stażowego dla ludzi młodych do 29 roku życia, nie zarejestrowanych w urzędach pracy.

Projekt pt. „Wsparcie w aktywnym starcie” jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy to znaczy:

– nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,

– nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

– zamieszkujących na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego oraz Miasta Łomża,

– w wieku od 15 do 29 lat.

Projekt przewiduje szkolenia dla 52 osób, w następujących zawodach:

 1. Kierowca samochodu ciężarowego z kwalifikacjami do przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych – 13 osób.
 2. Operator koparko-ładowarki z uprawnieniami do obsługi zagęszczarko-ubijaki i przecinarki do betonu – 7 osób.
 3. Pracownik obróbki metali (spawacz z uprawnieniami do obsługi obrabiarek numerycznych) – 7 osób.
 4. Kadry i płace – 6 osób.
 5. Księgowy – 8 osób.
 6. Opiekun dzieci do lat 3 – 6 os.
 7. Sprzedawca – 5 os.

Cel projektu: Przygotowanie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku na rynek pracy 52 w tym 29 kobiet i 23 mężczyzn, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 15-29 lat , a następnie uzyskanie zatrudnienia przez min. 31 osoby, zamieszkałe na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Uzyskanie kwalifikacji przez 38 uczestników/uczestniczek projektu poniżej 30 roku życia.
 • Uzyskanie zatrudnienia przez 10 osób o niskich kwalifikacjach.
 • Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  31 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.
 • Zakończenie udziału w projekcie przez 16 osób o niskich kwalifikacjach.
 • Zakończenie udziału w projekcie łącznie przez 50 uczestników/uczestniczek.

Wartość projektu: 958 075,67zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 807 466,17 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl ( zakładka aktualności lub szkolenia ). Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl oraz w Punktach Animacji Lokalnej :

Kolno: Pani Dorota Łynko tel. 510 276 101 – Urząd Miasta w Kolnie, ul, Woj. Polskiego 20, pok. 116 ( I piętro ),

Zambrów: Pani Bogusława Kołakowska tel. 601 070 602 – PUP w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 318 ( III piętro ).

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 52 osoby z tego:

 • z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 7 osób.
 • z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób.

Terminy rekrutacji:

Kierowca samochodu ciężarowego, Operator koparko-ładowarki – od 01.01.2017 do 28.02.2017 WYNIKI REKRUTACJI

Pracownik obróbki metali – od 01.01.2017 do 28.02.2017 WYNIKI REKRUTACJI

Opiekun dzieci do lat 3, Sprzedawca – od 01.01.2017 do 15.03.2017 WYNIKI REKRUTACJI

Księgowy, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.01.2017 do 31.03.2017 WYNIKI REKRUTACJI

W przypadku zrekrutowania do  poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej zostanie rozpoczęta realizacja szkoleń, rekrutacja prowadzona będzie w dalszym ciągu w celu uzupełnienia list rezerwowych na poszczególne szkolenia do końca marca 2017.

 

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.