Współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im Wagów w Łomży

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, będąca organizacją zrzeszającą inżynierów i techników wielu specjalności w działalność statutową ma wpisany obowiązek inicjowania i wspierania przedsięwzięć w zakresie nie tylko rozwoju technik gospodarczych i innowacji, lecz również w dziedzinie edukacji i szeroko pojętej kultury.

Realizując statutowe obowiązki podjęta została współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im Wagów w Łomży. Współpraca ta polega na wprowadzeniu w pracach końcowych uczestników projektu Cyfrowy Senior, tematyki związanej ze wspomnieniami o członkach rodzin, tematy genealogiczne, dokumentacje fotograficzne z dawnych lat, opowieści lokalne, legendy, stare przepisy kulinarne, sceny obyczajowe związane z chrztem ślubem, pogrzebem itd. Najlepsze opracowania zostaną nagrodzone, a niektóre z nich – po korekcie redakcyjnej – opublikowane (za zgodą autora). Wszystkie prace zawierające wymienioną wyżej tematykę będą przedmiotem badań naukowych i na pewno przyczynią się do poznania historii naszego regionu. Nawiązując do zasad dobrej, wymiernej i praktycznej współpracy między łomżyńskimi stowarzyszeniami zamieszczamy na naszej stronie link do projektu ŁTN www.name.lomza.pl gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące efektów naszej współpracy.