Struktura NOT

Na XIII Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborcze Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży w dniu 30 czerwca 2021 roku delegaci dokonali wyboru Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT.

Skład

XIII Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

1. Bogdan Laskowski –  Prezes Zarządu – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB);

2. Krystyna Lipińska – Zastępca Prezesa zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK);

3. Krzysztof Zieliński – Sekretarz Zarządu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWiM);

4. Andrzej Borkowski– Stowarzyszenie Elektryków Polskich – członek Zarządu;

5. Marian Brożyna – Członek  Zarządu – Stowarzyszenie Geodetów Polskich ;

6. Ewa Bujko – Członek Rady  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP);

7. Dariusz Godlewski – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD);

8. Andrzej Gosk – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)

9. Piotr Grabani – Członek Rady – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR);

10. Jarosław Kopańczyk – Członek Rady  – Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP);

11. Stanisław Masłowski – Członek Rady – Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP);

12. Janusz Franciszek Nowakowski – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  RP (SITK);

13. Walery Nowicki – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego(SITPS);

14. Barbara Sulewska – Członek Rady  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK RP)

15. Dariusz Tomaszewicz – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

16. Grzegorz Wilczyński– Członek Rady  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

17. Jan Czyżewski – Członek Rady – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

NOT

Biuro Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży

Piotr Grabani – Dyrektor

Iwona Kwiatkowski – Główna Księgowa

Justyna Czarnecka – Obsługa szkoleń