Projekty

Projekty realizowane przez NOT

Cyfrowy Senior

Cyfrowy Senior

Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego od marca 2018 roku przygotowują do uruchomienia projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.
 

czytaj dalej

Projekty zrealizowane przez NOT

„Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności” – podsumowanie projektu

„Wsparcie w aktywnym starcie” – podsumowanie projektu

Projekt pt. „Wsparcie w aktywnym starcie” był skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy to znaczy:
– nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
– nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
– zamieszkujących na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego oraz Miasta Łomża,
– w wieku od 15 do 29 lat.

czytaj dalej