„Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych – To Silny Region Podlaski”

HALA  SPORTOWA przy S.P. NR 9 W ŁOMŻY UL. Księżnej Anny 18

27 czerwca 2009 roku

początek godzina 11.00

TARGI  PRACY

W PROGRAMIE;

 

POKAZY  FLORYSTYCZNE I FRYZJERSKIE POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ SUKIEN ŚLUBNYCH FIRMY SINDRELLA

 

BEZPŁATNE MASAŻE ORAZ STRZYŻENIE I UKŁADANIE WŁOSÓW

 

POKAZ MONTAŻU  KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

WYSTĘPY  ARTYSTYCZNE, POKAZY FORMACJI TANECZNYCH

 

W TRAKCIE TARGÓW KONKURSY Z NAGRODAMI DLA PUBLICZNOŚCI

ZAPRASZAMY

 

OGŁOSZENIE !!!

Biuro Projektu „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” Poszukuję FIrm Na Wykonanie Poniższych Usług:

Wynajem sal do Szkolenia Zawodowego

Dodano 17.02.2009 r.

Przeprowadzenie Szkolenia Zawodowego Masaż Leczniczy:

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 24 Luty Do Godziny 12.00 W Biurze Projektu.

 

 

Dodano 20.02.2009 r.

Kierowca Kat. C , C+E Oraz D

Wszelkie informacje dotyczące terminów, przedmiotu zamówienia, sposobu przygotowania oferty, itp. znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne tutaj :Szczegółowe informacje

 

Dodano 31.01.2009 r.

Fryzjer

Wszelkie informacje dotyczące terminów, przedmiotu zamówienia, sposobu przygotowania oferty, itp. znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne tutaj :Szczegółowe informacje

 

Dodano 01.12.2008 r.

Nabór Na Wykładowców W Związku Z Planowaną Realizacją II Etapu  Projektu „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasadniczą Częścią szkolenia Zawodowego Będzie: Florystyka, Masaż Leczniczy,  Montażysta Kolektorów Słonecznych, Pracownik Biurowy Oraz ABC Księgowości .

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 30 Grudnia Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

OGŁOSZENIE !!!

Biuro Projektu „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” Jest w Trakcie Zbierania Ofert Na Poniższe Usługi:

 

Dodano: 31.10.2008 r.

Wyżywienie Uczestników projektu (Catering + Obiad)

Szczegółowe informacje

 

Wyżywienie Uczestników Konferencji (Catering + Obiad)

Szczegółowe informacje

 

Wynajem Autokarów Na Przewożenie Uczestników Projektu na Konferencje W Ramach Realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 7 Listopada Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 30.10.2008 r.

Ubezpieczenie Uczestników Projektu Oraz Sprzętu Komputerowego Do Realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 6 Listopada Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Wynajem Sali Konferecyjnej

Szczegółowe informacje

 

Wynajem Sal Komputerowych , Wykładowych Oraz Sal Do Prowadzenia Indywidualnego Doradztwa I Poradnictwa W Ramach Realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 29 Paździrnika Do Godziny 12:00 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 09.10.2008 r.

Dostawa Kart Telefonicznych Doładowujących Telefony Komórkowe

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 16 Paździrnika Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu

 

Dodano: 03.10.2008 r.

Druk Materiałów Szkoleniowych i Dydaktycznych

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 13 Paździrnika Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 03.10.2008 r.

Nabór Na Wykładowców W Związku Z Realizowanym Projektem „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasadniczą Częścią szkolenia Ogólnego Będzie Język Angielski , Informatyka Oraz Podstawowe Zaganienia Prawne przygotowujące Do Podejmowania Działalności Gospodarczej. Szkolenie Odbywać Się Będzie w Ośrodkach: Kolno , Łomża , Zambrów. W Związku Z Tym Prowadzimy Nabór Na Wykładowców Z W/W Przedmiotów

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 13 Paździrnika Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

 

Dodano: 22.09.2008 r.

Nabór Na Stanowisko Doradca Zawodowy (Ośrodki: Kolno , Łomża , Zambrów)  – Trzy Osoby „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 2 Października Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 17.09.2008 r.

Dostawa Sprzętu komputerowego

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 24 Września Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 11.09.2008

Wykonanie I Dostawa Materiałów Promocyjnych

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 18 Września Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Promocja Medialna (Prasa , Radio , TV) Projektu

Szczegółowe informacje

Na Oferty Oczekujemy Do 19 Września Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 08.09.2008 r.

Dostawa Materiałów Biurowych

Szczegółowe informacje

 

Gwarancja Bankowa Na Zabezpieczenie Prawidłowej Realizacji Projektu

Szczegółowe informacje

 

Na Oferty Oczekujemy Do 15 Września Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 22.08.2008 r.

Obsługa Prawna Projektu

Szczegółowe informacje

 

Na Oferty Oczekujemy Do 1 Września Do Godziny 15:30 W Biurze Projektu.

 

Dodano: 22.08.2008 r.

Nabór Na Stanowisko Zastępca Kierownika Projektu „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje

 

Dodano: 22.08.2008 r.

Nabór Na Stanowisko Asystent Projektu – Pięć Osób „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje

 

Dodano: 22.08.2008 r.

Nabór Na Stanowisko Księgowa Projektu – Dwie Osoby „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje

 

Dodano: 22.08.2008 r.

Nabór Na Stanowisko Psycholog Do Projektu „Nowe Perspektywy Dla Osób Bezrobotnych To Silny Region Podlaski” w Ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje

 

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie rozpoczyna realizację programu szkoleń dla bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski” będzie realizowany w 2 etapach:

 

Etap I

Szkolenie ogólne w skład którego wchodzą następujące przedmioty:

 • Język angielski – 60 godzin szkoleniowych;
 • Informatyka – 60 godzin szkoleniowych;
 • Zagadnienia prawne przygotowujące do podejmowania działalności gospodarczej – 20 godzin szkoleniowych.

Etap II

Szkolenie specjalistyczne, polegające na kształceniu ukierunkowanym na konkretny zawód (jeden z poniższych do wyboru):

 • Kierowca kategorii C lub C+E lub D;
 • ABC księgowości;
 • Fryzjer;
 • Florysta;
 • Masaż leczniczy;
 • Specjalista do spraw montażu kolektorów słonecznych;
 • Pracownik biurowy.

 

Szkolenia zawodowe obejmują średnio 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego zawodu. Kończy się uzyskaniem stosownych zaświadczeń i certyfikatów.

Zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów. Uczestnictwo w szkoleniu jest w 100% bezpłatne. Ponadto zapewniamy pokrycie kosztów egzaminów zawodowych (w przypadku praw jazdy – egzamin państwowy), kosztów dojazdu do ośrodków szkoleniowych oraz wyżywienie. Podczas realizacji projektu dostępna będzie także pomoc doradcy zawodowego oraz psychologa, niezbędna do łatwiejszego odnalezienia się na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15–64 lat niezatrudnionych, nie wykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne.

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na szkolenie w Biurze Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży (pokój 208) lub przysłać swoje zgłoszenie pocztą (poniżej znajdują się druki do pobrania).

 

Formularze Do Pobrania:

Karta rekrutacyjna

Ankieta personalna

Oświadczenie nr 1

Oświadczenia nr 2

 

Informacje Na Temat Udziału w Programie Szkoleniowym Można Uzyskać:

 • w biurze Łomżyńskiej Rady FSNT NOT: Łomża, ul. Polowa 45, pokój 208;
 • pod numerami tel.: 86 216 64 72, 86 215 04 80;
 • pod adresem e – mail: sekretariat@notlomza.pl