Szkolenie Faktura elektroniczna KSeF – przykłady zastosowania
w programach finansowo-księgowych

I. ZAKRES SZKOLENIA

1. wiedza w zakresie wymogów i ograniczeń prawnych w stosowaniu faktur elektronicznych – nowa możliwość wymiany faktur przez portal KSeF, odbieranie faktur elektronicznych, ewidencja i archiwizacja, odbieranie faktur w standardzie KSeF;
2. organizacja i obsługą faktur elektronicznych – wystawienie faktur elektronicznych, wystawienie faktur elektronicznych w formacie KSeF, przyjmowanie faktury elektronicznej od wystawcy, ewidencja dokumentów elektronicznych, archiwizowanie faktur, procedura wprowadzenia obsługi dokumentów elektronicznych w firmie i w biurze rachunkowym;
3. obsługa faktur elektronicznych w programach komputerowych.
II. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
II. 1. Ilość dni (kalendarzowych) szkolenia: 1 dzień w godz. 8.00 – 16.00
II. 2. Proponowany termin ) szkolenia: od marca 2024
II. 3. Liczba godzin ogółem – 8 , w tym: teoretycznych – 4, praktycznych – 4
II. 4. Miejsce ) kształcenia ustawicznego:
teoretycznego: Dom Technika NOT w Łomży przy ul. Polowa 45
praktycznego : Dom Technika NOT w Łomży przy ul. Polowa 45
II. 5 Osoba do kontaktu:
Justyna Czarnecka – Specj. ds. szkoleń
Tel. 86 216 41 29
E mail: biuro@notlomza.pl
II. 6 Koszt szkolenia – 200 zł brutto za osobę ( 10 % rabatu za każda następną osobę ).
III. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Podstawowe kwalifikacje w zakresie obsługi finansowo – księgowej firmy
Posiadane umiejętności obsługi komputera

IV. CELE KSZTAŁCENIA SZKOLENIA
Przygotowanie pracowników komórek finansowo- księgowych i rozliczeniowych w zakresie prawno – organizacyjnych wymogów stosowania faktur elektronicznych

V. PLAN NAUCZANIA (określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej)
1. Wymogi i ograniczenia prawne stosowania faktur elektronicznych – teoria
2. Nowe możliwości wymiany faktur przez portal KSeF – teoria
3. Odbieranie faktur elektronicznych ewidencja i archiwizacja – teoria/praktyka
4. Odbieranie faktur elektronicznych w standardzie – teoria/praktyka
5. Wstawianie faktur elektronicznych w standardzie – teoria/praktyka
6. Wystawianie faktur elektronicznych w standardzie – teoria/praktyka
VII. WYKAZ LITERATURY ORAZ NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW
I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Do realizacji zajęć teoretycznych zostanie przygotowany skrypt przez wykładowcę.
Zajęcia praktyczne zostaną zrealizowane w pracowni komputerowej – Dom Technika NOT w Łomży przy ul. Polowa 45 lub w ramach mobilnej pracowni komputerowej, które zostanie zainstalowana w miejscu realizacji szkolenia wskazanego przez Zleceniodawcę w przypadku zgłoszenia co najmniej 10 osobowej grupy.

VIII. PRZEWIDYWANE SPRAWDZIANY I EGZAMINY

Egzamin wewnętrzny z nabytych umiejętności z zakresu stosowania faktur elektronicznych