„Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności”

podsumowanie projektu

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01 marca 2016 do 30 kwietnia 2017 roku zrealizowała projekt pt. „Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności”.
Uczestnikami projektu były osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujące na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego.

Projekt przewidywał specjalistyczne szkolenia zawodowe dla 52 osób, w następujących modułach:
1. Szkolenie – Kierowca samochodu ciężarowego (12 osób):
Zakres tematyczny: Prawo jazdy kategorii C + egzamin państwowy, kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz szkolenie z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych.
2. Szkolenie koparko-ładowarka (5 os.)
Zakres tematyczny: Zasady budowy i eksploatacji maszyn budowlanych, zasady BHP i p.poż, w tym stosowanie odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej oraz pierwszej pomocy.
Łączenie 176 godzin szkolenia.
Wsparcie uzupełniające w formie:
Szkolenia z zakresu obsługi przecinarek do nawierzchni, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz obsługi wózka widłowego.
3. Szkolenie – Kadry i płace (15 os.)
Zakres tematyczny: Prawo pracy, prowadzanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych i archiwizacja akt, dokumentacja i rozliczenia ZUS, wynagrodzenia, US, płatnik, obsługa programu komputerowego kadrowo-płacowy.
W tym 80 godz. – szkolenie teoretyczne, 70 godz. szkolenie praktyczne, 70 godz. Szkolenie warsztatowe.
Wsparcie uzupełniające w formie szkolenia z zakresu ECDL Core.
4. Szkolenie – Księgowy (15 os.)
Zakres tematyczny: obsługa finansowo – księgowa, planowanie budżetu, ewidencja i rejestracja operacji gospodarczej, obliczanie i rozliczanie kosztów produkcji, podatki i składki, kontrola dokumentów finansowych, sporządzanie zestawień obrotów i sald syntetycznych, sprawozdań finansowych, bilansów zysków i strat, obsługa programu księgowego.
W tym 80 godz. – szkolenie teoretyczne, 70 godz. szkolenie praktyczne, 70 godz. Szkolenie warsztatowe.
Wsparcie uzupełniające w formie szkolenia z zakresu ECDL.
5. Szkolenie- Pracownik obróbki metali (5 os.)
Zakres tematyczny: Bhp, rysunek techniczny, materiały do obróbki/wykonania złączy, spawalność, skurcz, naprężenia podczas obróbki, odkształcenia, spawanie.
W tym:
Szkolenie teoretyczne – 80 h
Kurs spawania metodą MAG i TIG – każdy po (132h) wraz z egzaminem Instytutu Spawalnictwa
Obsługa obrabiarek skrawających (140h) wraz z seminarium zawodowym i egzaminem zewnętrznym.
Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik został skierowany na 6 miesięczny staż pracy, po którym zdecydowana większość pozostała w zatrudnieniu na rynku pracy.
Biuro projektu mieściło się w siedzibie Beneficjenta – Łomżyńska Rada Federacji FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45 18-400 Łomża tel. 86 216 41 29, fax 86 216 64 72; www.notlomza.pl. Biuro projektu pok. 208 czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 18.00.
Działania merytoryczne związane z obsługą uczestników projektu w okresie trwania specjalistycznych szkoleń wspierane były przez Punkty Animacji Lokalnej w Kolnie i Zambrowie.