Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

projekt realizowany

Projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:
• osoby 50 +,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
• osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 109 osób, w następujących zawodach:
1. Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
2. Spawacz MAG i TIG– 7 osób
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
4. Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
5. Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
6. Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
7. Krawiec – 8 osób
8. Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
9. Pilarz – drwal – 5 osób
10. Księgowy – 10 osób
11. Sprzedawca/kasjer – 12 os.
12. Pracownik ochrony fizycznej – 9 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 109 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:
• Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu
• Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez co najmniej 53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl