PROJEKT BONOWY

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży uprzejmie informuje, że rekrutacja do projektu:
„ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II Edycja ”, w zakresie:
– szkolenia/kursy z zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych,
– szkolenia kursy językowe,
– studia podyplomowe,
– kursy kompetencji ogólnych,

rozpoczyna się dnia 15 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 na stronie

bonynaszkolenie2.plnatomiast rekrutacja do projektu:

„ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II Edycja ”, w zakresie:
– kwalifikacyjne kursy zawodowe,
– kursy umiejętności zawodowych,
– kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,


rozpoczyna się dnia 22 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 na stronie

bonynaszkolenie2.pl