„Wsparcie w aktywnym starcie”

podsumowanie projektu

Projekt pt. „Wsparcie w aktywnym starcie” był skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy to znaczy:
– nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
– nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
– zamieszkujących na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego oraz Miasta Łomża,
– w wieku od 15 do 29 lat.
W ramach projekt zostało przeszkolonych 55 osób, w następujących zawodach:
Kierowca samochodu ciężarowego z kwalifikacjami do przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych – 13 osób.
Operator koparko-ładowarki z uprawnieniami do obsługi zagęszczarko-ubijaki i przecinarki do betonu – 5 osób.
Pracownik obróbki metali ( spawacz z uprawnieniami do obsługi obrabiarek numerycznych ) – 5 osób.
Kadry i płace – 10 osób.
Księgowy – 12 osób.
Opiekun dzieci do lat 3 – 5 os.
Sprzedawca – 5 os.
Celem projektu było przygotowanie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku do wejścia na rynek pracy Łącznie 55 osób w tym 29 kobiet i 26 mężczyzn, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 15-29 lat , a następnie uzyskanie zatrudnienia przez 41 osób, zamieszkałe na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.

Wartość projektu: 958 075,67zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 807 466,17 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem został skierowany na 6 miesięczny staż, po którym zdecydowana większość została na rynku pracy.
Biuro projektu mieściło się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można było pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl Informacje o projekcie można było uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl oraz w Punktach Animacji Lokalnej w Kolnie i Zambrowie.