TARGI PRACY 2018 – 23 KWIETNIA 2018

sala Szkół Katolickich w Łomży, ul Sadowa 12

„Outplacement – monitorowany powrót do aktywności zawodowej”, to tytuł projektu, który przez ostatnie półtora roku, Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, realizowała na rzecz byłych pracowników Zakładów JBB w Łysych.

Ww. projekt został pozytywnie oceniony przez Instytucję Wdrażającą (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu były działania na rzecz osób, które utraciły pracę w wyniku pożaru w zakładach JBB w Łysych w czerwcu 2009 r.

W sobotę 26 marca br. W sali Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łysych odbyła się konferencja podsumowująca  projekt z udziałem między innymi: Wiceministra Gospodarki Dariusza Bogdana, Marszałka  woj. mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka woj. mazowieckiego Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego, Wicewojewody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego, Wicemarszałka woj. Podlaskiego Walentego Koryckiego, Prezesa Zarządu Głównego FSNT NOT w Warszawie Ewy Mańkiewicz – Cudny, Dyrektorów WUP Warszawa Aleksandra Kornatowskiego i WUP Białystok Janiny Mironowicz, Biskupa Diecezji Łomżyńskiej JE. Stanisława Stefanka, Właściciela zakładów JBB Łyse oraz przedstawicieli władz samorządowych Kolna, Łomży i Ostrołęki.

W konferencji przede wszystkim wzięli udział uczestnicy realizowanego projektu.

Podczas konferencji zostały omówione rezultaty projektu. W wyniku wdrożenia projektu kilkadziesiąt osób zdobyło nowe kwalifikacje, przede wszystkim kierowców zawodowych wyższych kategorii i operatorów sprzętu na koparko-ładowarki i wózki widłowe. W tym czasie zakłady JBB zostały odbudowane. Część uczestników projektu wróciło do odbudowanego zakładu z wyższymi kwalifikacjami. Kilkunastu osobom umożliwiono dzięki wsparciu finansowemu rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wśród nowych przedsiębiorców są m.in. fotooperatorzy, kowale artystyczni, mechanicy samochodowi, budowlańcy, a także masarze pracujący  na własny rachunek. W odniesieniu do projektu zostały również omówione, przez zaproszonych gości, działania podejmowane na rzecz osób bezrobotnych  nakierowane na wzrost potencjału kapitału ludzkiego, zarówno
w województwie mazowieckim jak i podlaskim, dzięki podejmowanym działaniom
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz zdjęcia