Projekt pt. „Cyfrowy Senior”

projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia

Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego od marca 2018 roku przygotowują do uruchomienia projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.

Projekt pt. „Cyfrowy Senior” będzie realizowany w okresie od lipca 2018 roku do 30 września 2022 roku. Jesienią 2017 roku zostały podpisane porozumienia o współpracy ze wszystkimi chętnymi do udziału w projekcie Wójtami, Burmistrzami oraz Prezydentami miast na terenie województwa podlaskiego. Każde porozumienie przewidywało utworzenie średnio 10 osobowych grup szkoleniowych na terenie każdej gminy. W gestii samorządu lokalnego będzie wskazanie osób, które zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały na terenie każdej gminy w miejscu wskazanym przez samorząd lub bezpośrednio przez uczestników szkoleń. Nie koniecznie musi to być pracownia komputerowa np. w szkole. Przewidujemy w projekcie zastosowanie tzw. pracowni mobilnych. Chodzi o to aby zajęcia były realizowane najbliżej miejsca zamieszkania uczestników szkoleń.

Projekt jest tak skonstruowany, aby w jego realizację włączyć w aktywne formy spędzania czasu, przeplatane nauką obsługi komputera przede wszystkim osoby pozostające już poza głównym nurtem życia zawodowego. Przewidujemy zajęcia informatyczne połączyć np. z innymi zajęciami prowadzonymi przez animatorów, seniorów ochotniczych straży pożarnych, kół parafialnych, członków chórów parafialnych itp. Inicjatywa zagospodarowania czasu seniorom uczestniczącym w projekcie poza scenariuszami zajęć dydaktycznych będzie należała do uczestników projektu. Dotyczy to przede wszystkim zajęć animacyjnych podczas, których jego uczestnicy będą opracowywali merytorycznie i graficznie w formie prezentacji ciekawe inicjatywy podejmowane w przeszłości lub współcześnie na terenie własnej gminy. Każda grupa uczestników projektu zostanie objęta wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.) i animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Fecebooka, Yoo Tuba oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.

Łomżyńska Rada FSNT NOT jako partner projektu będzie realizatorem szkoleń na terenie byłego województwa łomżyńskiego i suwalskiego. Biuro projektu mieści się w Domu Technika NOT, ul. Polowa 45, pokój 208. Czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje na temat realizacji projektu można uzyskać bezpośrednio w biurze projektu, albo pod tel. 86 216-41-29 lub e mail: biuro@notlomza.pl . Udzielimy zainteresowanym informacji w zakresie koncepcji przygotowywanych do realizacji szkoleń w poszczególnych gminach.