Z okazji 35 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży w restauracji Amadeus odbyła się okolicznościowa uroczystość , którą zaszczycili swoją obecnością poza członkami stowarzyszeń skupionych przy Łomżyńskiej Radzie FSNT NOT w Łomży zaproszeni goście w osobach:

Janusza Dyducha – Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego FSNT NOT,
Wojciecha Dzierzgowskiego – Wicewojewody Podlaskiego,
Jacka Piorunka członka Zarządu – Województwa Podlaskiego,
Lecha Marka Szabłowskiego – Starosty Łomżyńskiego,
Krzysztofa Kozickiego – Wicestarosty Łomżyńskiego.

Uczestników uroczystości przywitał Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży kol. Janusz Franciszek Nowakowski. W krótkich słowach Prezes Nowakowski scharakteryzował działalność Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży na przestrzeni 35 lat ze szczególnym podkreśleniem prowadzonej działalności w ostatnich latach. Podkreślił, że za społeczną działalność na rzecz środowisk inżynieryjno-technicznych skupionych w poszczególnych Stowarzyszeniach Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przyznał honorowe odznaki. Srebrne, złote i diamentowe odznaki w imieniu Zarządu Głównego FSNT NOT wręczył prof. Janusz Dyduch Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Kol. Janusz Franciszek Nowakowski Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT. Honorowe odznaki otrzymali:

Diamentowa Odznaka Honorowa NOT

1. Lasota Romuald – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
2. Zych Janusz – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Złota Odznaka Honorowa NOT:

1. Fronczek Danuta Barbara – Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych
2. Paniczno Romuald – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
3. Tomaszewski Daniel – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
4. Wojnarowski Marek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
5. Zalewski Leszek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
6. Borzuchowski Wojciech – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

Srebrna Odznaka Honorowa NOT:

1. Domaszewski Jacek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
2. Dominikowski Adam – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
3 Łysiak Jan – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
4. Masłowski Piotr – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
5. Nieciecki Andrzej – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
6. Pawłowski Antoni – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
7. Porowski Lucjan – Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Pożarnictwa
8. Sobociński Sławomir – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
9. Bujko Ewa – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.
10. Karwowski Andrzej – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.
11. Mackiewicz Marek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.
12. Lipińska Krystyna – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P.

Postanowieniem PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Naczelnej Organizacji Technicznej odznaczeni zostali:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Grabani Piotr
Nowakowski Janusz Franciszek

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Sajczyk Mirosław

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania i gratulacje za prowadzoną działalność przez Naczelną Organizację Techniczną w Łomży skierował Pan Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Pan Jacek Piorunek członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Panowie Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Pan Krzysztof Kozicki Wicestarosta Łomżyński oraz kol. Mirosław Sajczyk Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Łomży.
Uroczystość 35 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży uświetnił Bal Technika, w którym oprócz zaproszonych gości z małżonkami wzięli udział członkowie Stowarzyszeń skupionych przy Łomżyńskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży również z małżonkami lub osobami towarzyszącymi. Bal przy dźwiękach muzyki prowadzony w świetnej aranżacji przez Macieja Listowskiego trwał w doskonałej atmosferze do godzin porannych.