W sobotę 29 września 2018 roku w Sali Centrum Szkół Katolickich w Łomży przy ulicy Sadowej 12A odbyły się uroczystości 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Z tej okazji w części artystycznej wystąpił zespół wokalno- taneczny Wilia z Wilna. W trakcie uroczystości przeprowadzono bezpośrednią licytację darów na rzecz budowy oddziału dziecięcego hospicjum w Wilnie. Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy serdeczne podziękowanie za obecność, życzenia oraz czynny udział w licytacji darów.

Prezes Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT
Bogdan Laskowski

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży z okazji 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży w ramach obchodów 600 Lecia miasta Łomża przygotowała kilka ciekawych wydarzeń dla lokalnej społeczności subregionu łomżyńskiego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z którymi od lat prowadzi współpracę w zakresie realizacji szkoleń i kursów, staży lub przygotowuje do zatrudniania uczestników realizowanych przez biuro NOT projektów. Oto kilka z najciekawszych wydarzeń.
W okresie od 7 do 27 września 2018 roku w galerii pod Arkadami przy Starym Rynku w Łomży miała miejsce wystawa fotograficzna w ramach 600 Lecia nadania praw miejskich Łomży przygotowana przez Panią Bożenę Mozyro z Wilna Pt. „ Łomża – Wilno w kolorach ”. Przygotowywane przez artystkę prace fotograficzne po części wykonane na ziemi łomżyńskiej w czasie głównego nurtu obchodów 600 Lecia miasta Łomża w czerwcu 2018 roku były przedmiotem aukcji internetowej, z której dochód całkowicie zostanie przekazany na rzecz budowanego hospicjum pod wezwaniem bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
Kolejnym wydarzeniem podkreślającym statutowe działania Łomżyńskiej Rady FSNT NOT była konferencja naukowo – techniczną pod patronatem Prezydenta miasta Łomża na temat innowacyjnych oraz proekologicznych inwestycji gospodarczych, ze szczególnym podkreśleniem wkładu miasta Łomża jako Lidera rozwoju gospodarczego subregionu łomżyńskiego. Konferencja odbyła się w dniu 28 września 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12A. Konferencja zgromadziła “ludzi techniki”, wśród których byli inżynierowie, technicy oraz spora grupa młodzieży ze szkół technicznych. W konferencji udział wzięła między innymi delegacja Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie na czele z jej prezesem kol. Robertem Niewiadomskim. Po zakończeniu konferencji zaproszeni gości oraz chętni uczestnicy wzięli udział w wycieczce studyjnej do ciepłowni miejskiej.

Obchody 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży podsumowała uroczysta gala pt. „ 40 lat minęło” – wkład Naczelnej Organizacji Technicznej w gospodarczy i społeczno – kulturalny rozwój Łomży inspirowany obchodami 600 Lecia miasta Łomża. Uroczystość miała miejsce 29 września 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12A. Na zaproszenie Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w uroczystym spotkaniu techników i inżynierów reprezentujących poszczególne stowarzyszenia naukowo-techniczne z Łomży i regionu podlaskiego udział wzięła Prezes Zarządu Głównego FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych z Białegostoku i Ostrołęki. Uroczystą galę swoją obecnością zaszczycił biskup pomocniczy ks. Tadeusz Bronakowski, starosta łomżyński Pani Elżbieta Parzych. Prezydenta Miasta reprezentowała naczelnik wydziału promocji UM w Łomży. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele władz samorządowych z Łomży i subregionu łomżyńskiego oraz administracji specjalnej podległej wojewodzie podlaskiemu. Licznie przybyli przedsiębiorcy na czele z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Panem Grzegorzem Rytelewskim oraz Presem Izby Rzemieślniczej w Białymstoku Panem Sylwestrem Zawadzkim.
Wszystkich przybyłych na uroczystą gale powitał Prezes Łomżyńskiej Rady kol. Bogdan Laskowski po czym dyrektor Biura NOT kol. Piotr Grabani dokonał krótkiej prezentacji dokonań Łomżyńskiej Rady w okresie czterdziestu lat działalności podkreślając, w szczególności okres po 1989 roku, który dla wszystkich organizacji pozarządowych stał się szczególnym wyzwaniem na rynku usług świadczonych przez naczelne organizacje techniczne na rzecz przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych. Podkreślił, że Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży przyjęła prawidłową ścieżkę

postępowania poszerzając swe działania o liczne projekty realizowane we własnym zakresie lub w partnerstwie z samorządami co przyniosło przede wszystkim wymierne korzyści merytoryczne uczestnikom poszczególnych projektów. Potwierdziła to w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Głównego FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, która podkreśliła wyjątkową kreatywność Łomżyńskiej Rady w zakresie podejmowanych działań szkoleniowo-kursowych i wyjątkową aktywność w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Na dowód tak wysokiej oceny Terenowej Jednostki Organizacyjnej w Łomży Pani Prezes na ręce Prezesów Zarządu Łomżyńskiej Rady kol. Janusza Zycha, Janusza Nowakowskiego, Mirosława Sajczyka oraz Bogdana Laskowskiego przekazała złotą odznakę FSNT NOT. Jednocześnie kilkunastu członków organizacji naukowo-technicznych reprezentujących stowarzyszenia tworzące Łomżyńską Radę otrzymało srebrne i złote odznaki FSNT NOT. Za wybitną działalność na rzecz naczelnej organizacji technicznej diamentowymi odznakami NOT zostali również uhonorowani Prezesi Łomżyńskiej Rady z poprzednich kadencji Kol. Janusz Franciszek Nowakowski oraz Kol. Mirosław Sajczyk. Diamentową odznaką został także uhonorowany wieloletni aktywny członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kol. Andrzej Borkowski.
W kolejnej części uroczystej gali z okazji 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży została przeprowadzona bezpośrednia aukcja darów ofiarowanych między innymi przez Panią Agatę Kornhauser-Duda małżonkę Prezydenta RP, mistrza kierownicy z Litwy – uczestnika rajdu Dakar Pana Benediktasa Vangasa oraz piłkę tegorocznych mistrzostw świata ofiarowaną na licytację przez Pana Patryka Grabani. Wszystkie licytowane dary wielokrotnie podbijane zostały sprzedane, a wylicytowane kwoty zostaną przekazane na budowę oddziału dziecięcego hospicjum w Wilnie pod wezwaniem bł. Ks. Michała Sopoćki.
W ramach części artystycznej gali wystąpił zaproszony na tą uroczystość zespół artystyczny Pieśni i Tańca „ Wilia „ z Wilna, który z uwagi na charakter spotkania wystąpił tylko za symboliczne honorarium, a zebrane przed i w trakcie uroczystości dobrowolne datki również zostaną przeznaczone na rzecz Hospicjum w Wilnie.