Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Prezydenta miasta Łomża

Innowacyjne oraz proekologiczne inwestycje gospodarcze stymulatorem rozwoju subregionu Łomżyńskiego

W dniu 28 września 2018 roku z inicjatywy Łomżyńskiej Rady FSNT NOT miała miejsce konferencja na temat wkładu organizacji naukowo-technicznych we wdrażanie innowacyjnych oraz proekologicznych inwestycji na terenie subregionu Łomżyńskiego. Konferencja zapoczątkowała obchody jubileuszu 40-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Wydarzenie objął patronatem honorowym prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
Naczelna Organizacja Techniczna jest organizacją niezwykle ważną dla mieszkańców Łomży, która przyczynia się do rozwoju miasta stwierdził Mariusz Chrzanowski – Prezydent miasta Łomża. Podkreślił, że samorząd miasta współpracuje z Łomżyńską Radą FSNT NOT przy realizacji wielu projektów, w szczególności przy udziale środków unijnych z Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekty, na które Naczelna Organizacja Techniczna otrzymuje dofinansowania są realizowane wzorcowo. Poza tym Prezydent Chrzanowski podkreślił liczne działania prospołeczne, które podejmuje Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży organizując różne akcje charytatywne. Są to bardzo cenne i potrzebne inicjatywy – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski składając na ręce prezesa Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Bogdana Laskowskiego okolicznościowy list gratulacyjny. Do jubileuszowych życzeń dołączyła się też poseł Bernadeta Krynicka. – Jesteście liderem – podkreślała nawiązując do słów Johna Maxwella.
Konferencja zgromadziła “ludzi techniki”, wśród których byli inżynierowie, technicy oraz spora grupa młodzieży ze szkół technicznych. W konferencji udział wzięła delegacja Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie na czele z jej prezesem kol. Robertem Niewiadomskim. Po zakończeniu konferencji zaproszeni gości oraz chętni uczestnicy wzięli udział w wycieczce studyjnej do ciepłowni miejskiej.
Konferencja została poświęcona innowacyjnym i proekologicznym inwestycjom w regionie podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu łomżyńskiego. Między innymi przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży przedstawili koncepcję rozbudowy ciepłowni miejskiej o kocioł na spalanie biomasy. Dyrektor Oddziału w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Wojciech Borzuchowski aktywny członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przedstawił realizację najważniejszych połączeń drogowych na terenie Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem trasy S-8 z Białegostoku do Warszawy oraz strategię realizacji drogi Via Baltica łączącej Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Na zakończenie przedstawiciel delegacji Litewskiej kol. Robert Niewiadomski Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich z Wilna zaprezentował referat w zakresie kosztów inwestycji realizowanych w oparciu o odnawialne źródła energii.
Ważnym punktem programu konferencji były nominacje do konkursu “Inwestycje Roku 2018”, organizowanego na Podlasiu przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku. Łomżyńska Rada FSNT NOT na swoim terenie działania przyznała nominacje do konkursu regionalnego oraz nagrody w pięciu kategoriach: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, budownictwa przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe płótna, na których widniały jak namalowane pędzlem fotografie obiektów najwyżej ocenionych budowli. Coraz więcej pięknych obiektów powstaje w Łomży stwierdził w swoim wystąpieniu prezes Łomżyńskiej Rady FSNT NOT kol. Bogdan Laskowski. Przyznane nagrody są formą podziękowania instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom za realizację inwestycji, które śmiało mogą być wizytówką Łomży. Jest to nasz gest, aby zmobilizować innych inwestorów do przykładania jeszcze większej wagi do efektów realizowanych inwestycji z nastawieniem na szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – tłumaczył prezes Bogdan Laskowski.
W pierwszej kategorii nominację otrzymał budynek wielorodzinny przy ul. Szosa Zambrowska 102 w Łomży. Znajdują się tam 52 lokale mieszkalne. Jego inwestorem jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego “Jedność”. W budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym zwyciężył budynek Elżbiety i Eugeniusza Skoczylasów przy ul. Pana Tadeusza 3. – Piękna budowla starannie wykonana, cudownie zagospodarowana – zachwalał obiekt prezes Łomżyńskiej Rady FSNT NOT. Najlepszy w budownictwie przemysłowym okazał się budynek produkcyjny z częścią biurową przy ul. Akademickiej 4. Z kolei inwestycją użyteczności publicznej został kompleks budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. W kategorii inwestycja zabytkowa zwyciężył budynek Państwowej Szkoły Muzycznej przy Al. Legionów 36 w Łomży, który przez ostatnie 10 lat był remontowany i modernizowany. Zakończenie prac nastąpiło w lipcu 2018 roku. Zakres i jakość przeprowadzonej modernizacji obiektu zabytkowego w tak długim okresie świadczy o przemyślanej strategii wykonywania poszczególnych robót wewnątrz budynku oraz na elewacji i dachu obiektu.

Czytaj dalej > http://lomza.pl
Galeria ze strony http://lomza.pl