W dniu 16.07.2011 r. odbył się egzamin próbny z zakresu języka angielskiego przygotowujący uczestników projektu „Kreatywny pracownik” do właściwego egzaminu zewnętrznego IELTS. Na odpowiednio przygotowanej sali znalazło się ok. 70 uczestników projektu oraz wykładowcy sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.