Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach 2006 – 2008 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowaliśmy projekt ustawicznego kształcenia dla rolników pt.: „Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii”. W projekcie w dwóch edycjach udział wzięły 582 osoby z województwa podlaskiego. Zostały utworzone trzy ośrodki szkoleniowe w Łomży, Suwałkach i Szepietowie kształcące rolników w zakresie Agroturystyki, Agrobiznesu i Agroenergetyki. Poza tym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętności obsługi komputera oraz zdobyli podstawową wiedzę w zakresie posługiwania się językiem angielskim. W ramach warsztatów poszczególne grupy zaliczyły wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego, w których poznawali tajniki prowadzenia tego rodzaju biznesu.