ŁOMŻA – KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I stopień

STOWARZYSZENIE  KSIĘGOWYCH  W  POLSCE
CENTRUM KSZTAŁCENIA KSIĘGOWYCH
ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO  W  BIAŁYMSTOKU
ODDZIAŁ W ŁOMŻY

18-400 Łomża, Polowa 45 lok. 207    tel. 86 2164777,  kom. 503796752  e-mail:.skwplomza@wp.pl

TERMIN KURSU

od 16 października 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

terminy spotkań: 16,21,23,30 października 2019 r., 4,6,13,15,18,20,26,27 listopada 2019 r., 2,4,6,9,11,16 (egzamin) grudnia 2019 r.
Zajęcia w godzinach 9:00-15:00

MIEJSCE SZKOLENIA:
sala wykładowa NOT, Łomża, ul. Polowa 45

WYKŁADOWCA:

Alicja Klimowicz – wieloletni wykładowca SKwP na kursach I i II stopnia certyfikacji zawodowej księgowych,  posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm.

PROGRAM KURSU:
120 godzin lekcyjnych zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi
(w tym 3 godz. pisemny egzamin końcowy).
1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 102 godz.
– pojęcia wstępne z rachunkowości,
– charakterystyka aktywów i pasywów,
– zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ,
– ewidencje podstawowych operacji bilansowych, przychodów i kosztów,
– sprawozdanie finansowe i zasady jego sporządzania.
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm – 15 godz.
– ogólna charakterystyka różnych form prowadzenia działalności,
– ogólne zasady opodatkowania VAT i podatkiem dochodowym,
– podstawy rozliczenia z ZUS.
3. Egzamin końcowy – pisemny – 3 godz.

 

ABSOLWENT KURSU ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

– gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
– ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
– sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
– prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
– sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
– zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
– sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
– wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

ODPŁATNOŚĆ ZA KURS:

 • wraz z podręcznikami: 2.000 zł (1.800 zł – w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem  wspierającym  SKwP  z uregulowaną składką za 2019 r.),
 • odpłatność zawiera opłatę za egzamin w terminie podstawowym (możliwość płatności za kurs
  w ratach).

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym
  w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w kursie jest nadesłanie do dnia 25 września 2019 r. zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy
  w Białymstoku nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419. Zgłoszenia można również dokonać na stronie https://bialystok.skwp.pl/terminy-szkolen-i-kursow

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS

Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Prosińska