Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży w 100 Lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada w setną rocznicę odzyskania niepodległości na uroczystym spotkaniu zebrała się Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży wraz z osobami towarzyszącymi oraz członkami Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, którzy zostali odznaczeni honorowymi odznakami NOT.
Punktualnie o godzinie 14.00 po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, Prezes Zarządu Kol. Bogdan Laskowski wygłosił okolicznościowy referat na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wkład Techników i Inżynierów Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej w rozwój gospodarczy Polski na przestrzeni ostatnich stu lat.
Następnie osobom wyróżnionym zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT srebrne i złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej. Srebrną odznakę otrzymał kol. Andrzej Karwowski wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Złote honorowe odznaki NOT otrzymali kol. Krystyna Lipińska członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz kol. Jacek Domaszewski członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W części artystycznej na zaproszenie Łomżyńskiej Rady FSNT NOT wystąpił z autorskim recitalem zespół z Klubu Seniora Plus w Łomży przy ul. Skłodowska 2 pod kierownictwem Pani Moniki Brzóska przy akompaniamencie Pani Urszuli Szymańskiej. Zespół zaprezentował składankę wierszy i pieśni patriotycznych przygotowanych w swym repertuarze do uroczystości Odzyskania Niepodległości.
Po zakończeniu koncertu na salę wjechał piękny tort przygotowany przez cukiernię Pana Cendrowskiego. Pierwsze symboliczne cięcie tortu dokonali obecni na uroczystości Prezesi Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT, w osobach:
– Kol. Janusz Zych,
– Kol. Janusz Franciszek Nowakowski,
– Kol. Mirosław Sajczyk,
– Kol. Bogdan Laskowski