Odwiedziny Prezydenta !

W dniu 30 października 2018 r. Naczelną Organizację Techniczną odwiedził Prezydent miasta Pan Mariusz Chrzanowski, który spotkał się z grupą Seniorów uczestniczących w zajęciach informatycznych w pracowni komputerowej w Domu Technika w Łomży przy ul. Polowa 45, w ramach projektu „ Cyfrowy Senior”. W ramach podpisanego porozumienia w 2017 roku miasto Łomża zapewniło sobie 100 miejsc dla mieszkańców Łomży w projekcie Cyfrowy Senior, który na terenie subregionu łomżyńskiego realizuje Łomżyńska Rada FSNT NOT .