Spotkanie z Rektorem PWSIiP w Łomży – 19.10.2018

W dniu 19 października 2018 roku Dom Technika NOT w Łomży zaszczycili swoją obecnością Rektor PWSIiP w Łomży prof. Dr hab. Dariusz Surowik w towarzystwie Prorektora ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich dr Dariusza Perło oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr n. med. Sylwią Chojnowską. Łomżyńską Radę FSNT NOT reprezentowali Prezes Zarządu FSNT NOT Bogdan Laskowski oraz dyr. Biura NOT Piotr Grabani. Z okazji Jubileuszu 40 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży gratulacje na ręce gospodarzy spotkania przekazał dr hab. Dariusz Surowik prof. PWSIiP w Łomży. Następnie Pani Sylwia Chojnowska Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na ręce Prezesa Zarządu FSNT NOT przekazała ryngraf z gratulacjami dla całego środowiska techników i inżynierów zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży, życząc kolejnych wspaniałych kart historii, dynamicznego rozwoju oraz licznych sukcesów w prowadzonej działalności.