Targi Pracy 24 kwietnia 2017

Wystawcy i goście Targów Pracy

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowała Targi Pracy, których celem było zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi potrzebami szkoleń zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia do wejścia na rynek pracy.

W tej formule rozwijane były robocze kontakty ze wszystkimi chętnymi pracodawcami, a w szczególności z tymi, do których zwróciliśmy się z propozycją merytorycznej współpracy dotyczącej przygotowania potencjalnych ofert zatrudnienia dla osób w przyszłości uczestniczących w projektach szkoleniowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ( RPO WP ) na lata 2014-2020.

W ramach Targów Pracy zostały zaprezentowane przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz NOT Łomża podejmowane działania na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia z udziałem uczestników i pracodawców obecnie realizowanych projektów i przyszłych zamierzeń w tym zakresie. Przedstawiona została merytoryczna ocena dotychczas zrealizowanych projektów przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kolnie i Łomży oraz NOT Łomża na rzecz osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia na terenie subregionu łomżyńskiego, obejmującego swym zasięgiem powiat Kolneński, Łomżyński i Zambrowski. Targi pracy miały formułę otwartą.